Pomocník systému OBERON
Ďalšie typy fiškálnych modulov

V minulosti boli systémom OBERON podporované fiškálne moduly, ktoré v súčastnosti už nevyhovujú zákonu o registračných pokladniciach č. 289/2008. Tieto fiškálne moduly bolo možné používať na Slovensku do 31.12.2011.

Fiškálne moduly nevyhovujúce súčasnému zákonu o registračných pokladniciach:

Uvedené fiškálne moduly sú systémom OBERON podporované aj naďalej, keďže sa používajú mimo územia SR, napríklad v Čechách.  
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018