Pomocník systému OBERON
Inštalácie pokladnice Pegas FM-06, Pegassino a SMARTPRINTER

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnych tlačiarní Pegas FM-06, Pegassino a SMARTPRINTER a je určený pre servisných technikov. Fiškálna tlačiareň predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

 1. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču pomocou sériového rozhrania.
 2. Ďalej je potrebné nainštalovať ovládač, pomocou ktorého bude komunikovať OBERON s týmto zariadení. Ovládač je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (oddiel Ovládače), prípadne stiahnuť zo stránky www.exalogic.sk. Súbor ovládača FMInterface.dll je potrebné umiestniť do adresára OBERON\SHARE\SYSTEM\.
 3. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni.

Nastavenia v  OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Pegas FM-06, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Pomocou tlačidlo OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.
 4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti. Sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr, priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
 5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
 6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke, do textových polí v programe. Môžete upraviť doplňujúcu hlavičku prípadne ďalšie nastavenia. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálnej tlačiarne. Zapísať je potrebné aj Typy platieb, ktoré je treba synchronizovať s fiškálnym modulom. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečný, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
 7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenie do prevádzky je uvedené v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.
 8. Inštalácia fiškálnej tlačiarne.

Grafické logo je možné nastaviť v servisnom programe od fiškálneho modulu ako grafické logo číslo 1.

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny odporúčame nastaviť pomocou funkcie Zápis do moduluNastavení fiškálneho modulu. Táto funkcia nastaví sadzby DPH podľa nastavenia sadzieb v programe. Program na chybne nastavené sadzby DPH upozorní aj pri detekcii fiškálneho modulu.

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

 1. Pre otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú ESC sekvenciu pre otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu v záložke Testovanie.
 2. Ďalej je potrebné mať nainštalovanú Tlačiareň pokladničných dokladov v programe OBERON. Model tlačiarne vyberte podľa tlačiarne použitej vo Vašej konfigurácii FT Pegas FM-06 a v Nastaveniach začiarknite políčko Otvárať pokladničnú zásuvku. Ostatné parametre nie je potrebné nastavovať.

Tlač grafického loga na začiatku dokladu

Konfigurácia tlače dennej uzávierky

Finančná denná uzávierka má rôzne formáty, ktoré sa dajú meniť pomocou parametra "Device_Fiscal_Balance_Daily_Level" v onfiguračnom cfg súbore (C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\Console.cfg). Prednastavená hodnota tohto parametra je taká, že tlačí povinné údaje, súpis platidiel, pričom tlačí aj nulové hodnoty.
 

Takýto istý formát dennej uzávierky je možné dosiahnuť zápisom v cfg súbore:
"/Device_Fiscal_Balance_Daily_Level 3"

Iný formát dennej uzávierky je možné nastaviť zmenou čísla "3" na požadovanú hodnotu z nasledovných možností:

1 = FDU, povinné údaje + súpis platidiel, vynechané nulové údaje
2 = FDU, povinné údaje, tlačené aj nulové hodnoty
3 = FDU, povinné údaje + súpis platidiel, tlačené aj nulové hodnoty
4 = FDU, povinné údaje, vynechané nulové údaje

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018