Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Fiscal Virtual

Registračná pokladnica s virtuálnym fiškálnym modulom je pokladnica určená pre skúšobné účely, prípadne na prácu s otvorenými účtami pri použití viacerých pokladníc v systéme. Virtuálny fiškálny modul je súčasťou programu OBERON, preto ho nie je potrebné fyzicky do počítača inštalovať.

Nastavenia v  OBERON-e

  1. Spustite program OBERON, zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia.
  2. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice), určite Typ zariadenia na Fiškálny modul, vyberte Model zariadenia Fiscal Virtual, zadajte ostatné údaje.
  3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom sa nastavuje  "Adresár s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho modulu, jeho obraty, jednotlivé GT a pod.
  4. Vyberte tlačiareň - určuje kde sa budú tlačiť doklady, rôzne obraty, priebežné účty a pod. V prípade, že k počítaču nie je pripojená žiadna tlačiareň, môžete vybrať ***Len zobraziť náhľad***. Vtedy sa doklady netlačia, len zobrazujú vo východzom prehliadači TXT súborov, najčastejšie v Poznámkovom bloku Windows.
  5. Ďalej v záložke Predaj je potrebné nastaviť Sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, Predajnú cenu, Predajné miesto. V záložke Nastavenie modulu sa nastavuje hlavička, pätičku dokladu a ďalšie údaje.
  6. Po stlačení tlačidlo OK je inštalácia fiškálneho modulu Fiscal Virtual ukončená. Ďalej je potrebné upraviť nastavenia programu Pokladnica OBERON
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018