Pomocník systému OBERON
Bonovacie tlačiarne

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie tlačiarne > Bonovacie tlačiarne

Základné informácie

Ďalšie informácie o tlači objednávok do prípravne jedál (kuchyne) získate v téme O tlači na bonovacej tlačiarni.

Inštalácia - tlač objednávok na tlačiarni pokladničných dokladov

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň pripojená k fiškálnemu modulu a je určená hlavne na tlač pokladničných dokladov. V tomto prípade je možné ihličkové tlačiarne používať len do 30.06.2019.

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisZariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Zariadenie.
 2. Zadajte názov a vyberte druh zariadenia Bonovacia tlačiareň, ako model vyberte <Obecný>. Zadajte údaje do ďalších polí.
 3. Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Bonovacia tlačiareň. V poli Tlačiareň zvoľte možnosť Fiškálny modul. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 4. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam otvorených účtov (stolov), vytvorte nový účet (stôl) a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na tlačiarni pokladničných dokladov objednávka.
 5. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na samostatnej tlačiarni (grafický režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň pripojená štandardne k počítaču, pričom sa na tlač využíva štandardný ovládač tlačiarne nainštalovaný v systéme Windows (ovládač dodávaný výrobcom tlačiarne).

 1. Pripojte tlačiareň určenú na tlač objednávok fyzicky k počítaču, prípadne nainštalujte sieťovú tlačiareň. K tlačiani je potrebné použiť ovládač dodávaný jej výrobcom.
 2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisZariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Zariadenie.
 3. Zadajte názov a vyberte druh zariadenia Bonovacia tlačiareň, ako model vyberte <Grafický režim>. Zadajte údaje do ďalších polí.
 4. Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Bonovacia tlačiareň. Do poľa Tlačiareň vyberte tlačiareň nainštalovanú v systéme WIndows. Nastavte ďalšie potrebné parametre. V prípade potreby je možné upraviť formát objednávky pomocou štandardného editora tlačových výstupov.
 5. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam otvorených účtov (stolov), vytvorte nový účet (stôl) a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na bonovacej tlačiarni objednávka.
 6. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na samostatnej tlačiarni (textový režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň pripojená štandardne k počítaču, pričom sa na tlač využíva ovládač v systéme Windows s názvom Generic (iba textová) (Generic (text only)).

 1. Pripojte tlačiareň určenú na tlač objednávok jedál k počítaču do paralelného alebo sériového portu. Tlačiareň môže byť pripojená aj k inému počítaču ako je počítač, na ktorom bude pracovať obsluha. Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná do tlačiarne inštalovanej v systéme Windows.
 2. Po zapojení tlačiarne do paralelného (sériového) portu počítača je potrebné vo Windowse nainštalovať ovládač tlačiarne Generic (iba textová). Ak budete na tlač objednávok používať tlačiareň s orezávaním papiera, je potrebné v ovládači tlačiarne Generic (iba textová) nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i). Taktiež je potrebné nastaviť veľkosť papiera na Letter. Ak je k tlačiarni ovládač dodávaný výrobcom, odporúčame ho použiť.
Obrázok č. 1: Vlastnosti tlačiarne Generic/Text Only
 
 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku ServisZariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Zariadenie.
 2. Zadajte názov a vyberte druh zariadenia Bonovacia tlačiareň, ako model vyberte <Obecný>. Zadajte údaje do ďalších polí.
 3. Pomocou tlačidla Nastaviť zariadenie otvorte formulár Bonovacia tlačiareň. V poli Tlačiareň vyberte tlačiareň inštalovanú v systéme Windows. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 4. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam otvorených účtov (stolov), vytvorte nový účet (stôl) a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na bonovacej tlačiarni objednávka.
 5. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Zapojenie sériového kábla pre tlačiarne EPSON

Zapojenie kábla medzi PC (serial port) a sériovými tlačiarňami (D-SUB 25 pin).

Zmena veľkosti písma objednávky do kuchyne

Pri používaní bonovacej tlačiarne je niekedy potrebné zväčšiť písmo na objednávkach kvôli lepšej čitateľnosti obsluhou. Riešením je zmeniť ESC sekvenciu vo vlastnostiach tlačiarne typu Generic Text Only podľa Obrázka č. 1. V záložke Printer commands do poľa Begin print job zadajte ESC sekvenciu. Napríklad <1B>!<08> pri zmene písma na tučné (bold) alebo <1B>!<10> pri vyššom type písma. Uvedené riešenie bolo odskúšané na tlačiarniach od výrobcu EPSON, ELCOM LK-T20, ZONERICH a BIXOLON.

Obrázok č. 2: Ukážky tlače bonovacej tlačiarne pri zmenenej ESC sekvencii
Príbuzné témy