Pomocník systému OBERON
Prehľad pripojiteľných zariadení

Základné informácie > Prehľad pripojiteľných zariadení
OBERON umožňuje pracovať so širokým spektrom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy, ale aj dochádzkové či platobné terminály, dverové zámky, mobilné zariadenia, čítačky dokladov a iné.

UPOZORNENIE: V súvislosti so zavedením eKasy OBERON nebude podporovať všetky dosiaľ podporované fiškálne tlačiarne (moduly) a registračné pokladnice. Viac informácií nájdete na podstránke eKasa - aktuálne informácie.

Prehľad druhov pripojiteľných zariadení  

On-line registračné pokladnice (ORP)
(e-kasa zariadenia, možné používať od 04/2019)

On-line registračnou pokladnicou rozumieme súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom eKasa a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností v zmysle platného zákona.

Bližšie informácie je možné získať v téme Všeobecne o registračných pokladniciach.

Fiškálne tlačiarne (eKasa)
(možné používať od 04/2019)

Fiškálna tlačiareň (eKasa tlačiareň) je hardvérové zariadenie, pomocou ktorého je možné z počítača vytvoriť on-line registračnú pokladnicu. Samotný predaj sa vykonáva v module Pokladnica OBERON.

Bližšie informácie je možné získať v téme Fiškálne tlačiarne (eKasa).

Elektronické registračné pokladnice (ERP)
(možné používať do 31.12.2019)

Elektronickou registračnou pokladnicou rozumieme elektronické  registračné zariadenie vybavené  prevádzkovou  pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok.

Bližšie informácie o podporovaných typoch elektronických registračných pokladníc a porovnanie jednotlivých vlastností je možné získať v téme Všeobecne o registračných pokladniciach.

Fiškálne tlačiarne (moduly)
(možné používať do 31.12.2019)

Fiškálna tlačiareň (modul) je hardvérové zariadenie, pomocou ktorého je možné z počítača vytvoriť elektronickú registračnú pokladnicu. Samotný predaj sa vykonáva v module Pokladnica OBERON.

Bližšie informácie je možné získať v téme Všeobecne o registračných pokladniciach.

Tlačiarne pokladničných dokladov

Tlačiareň pokladničných dokladov je harvérové zariadenie, ktoré sa spravidla používa súčasne s fiškálnym modulom (ERP) alebo s chráneným dátovým úložiskom (ORP).

Tlačiarne môžu byť vo vyhotovení pre paralelný aj sériový port.

 

Platobné (bankové) terminály

Platobný (bankový) terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.

Komunikácia terminálov s bankou alebo inou finančnou inštitúciou môže byť zabezpečená prostredníctvom internetu, prípadne pomocou mobilného dátového prenosu.

Bonovacie tlačiarne

 

Bonovacia tlačiareň je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa na tlač objednávok jedál alebo nápojov v programe Pokladnica OBERON v reštauračnom režime (bonovacia tlačiareň).

Tlačiarne môžu byť vo vyhotovení pre paralelný, sériový port, ako aj TCP/IP port. Ako altarnatívu k bonovacím tlačiarniam je možné využiť Systém bonovacích monitorov.

Tlačiarne samolepiacich etikiet a štítkov

 

OBERON umožňuje tlač samolepiacich cenoviek, etikiet a štítkov aj na špecializovanej tlačiarni, napríklad Intermac PF8.

Upraviť štítky na požadovaný formát je možné pomocou Editora tlačových výstupov.
                     

Snímače čiarových kódov

 

Snímače čiarových kódov sú hardvérové zariadenia, ktoré sa v súvislosti s OBERON-om spravidla používajú pri predaji na Pokladnici OBERON.

Ďalej je ich možné použiť aj v dokladových formulároch (napr. faktúra, výdajka, objednávka), prípadne len na jednoduché vyhľadávanie skladových kariet v príslušnej evidencii.

 

Zákaznícke displeje

 

Zákaznícky displej je spravidla súčasťou fiškálnej tlačiarne, v odôvodnených prípadoch je však možné použiť aj ďalší externý displej.                

 

Elektronické váhy
                 

 

Elektronické váhy sú elektronickým zariadením, ktoré sa používa pri predaji na Pokladnici OBERON.

OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:

 • elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód
 • elektronické váhy s protokolom CAS
 • elektronické váhy s protokolom DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox)
 • elektronické váhy so skenerom využívajúce protokol SASI
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom BWS
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom DFWL
Váhoskenery
               

Váhoskenery sú hardvérovým zariadením, ktoré sa používa pri predaji na Pokladnici OBERON. Váhoskener slúži tak na načítanie čiarového kódu (ako skener), ako aj na váženie (ako váha).

OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:

 • váhoskener s protokolom CAS
 • váhoskener s protokolmi DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox)
 • váhoskener s protokolom SASI
Pokladničné (peňažné) zásuvky

Pokladničné (peňažné) zásuvky sú hardvérovým zariadením, ktoré možno použiť s registračnými pokladnicami alebo s Pokladnicou OBERON - slúžia na uchovávanie peňažnej hotovosti.
               
Dochádzkový terminál

Dochádzkový terminál (hardvérový alebo softvérový) je určený na zber informácií o dochádzke pracovníkov.

OBERON podporuje tieto terminály:

Snímače prístupových kľúčov
 

Snímače prístupových kódov sú hardvérové zariadenia, ktoré sa v systéme OBERON používajú:

 • pri prihlasovaní do OBERON-u ako snímač prístupu,
 • vo vernostnom systéme ako snímač čiarového kódu,
 • pri softvérových dochádzkových termináloch na identifikáciu pracovníkov.

Snímače štandardne slúžia na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom.

Čítačky dokladov

 

Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára UbytovanieKnihe ubytovaných.

Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.

 

Dverové zámky

 

Dverové zámky sa používajú v module Hotelová recepcia, kde je možné pri ubytovaní hosťa aktivovať čipovú kartu na ovládanie dverových zámkov hotela.

K systému OBERON je možné pripojiť tieto systémy:

Zariadenia PDA

 

Zariadenie PDA je v malý vreckový počítač. Pre svoje malé rozmery a v porovnaní s klasickým prenosným počítačom vyššou výdržou batérií je ho možné použiť v špecifických aplikáciách.

Zariadenie PDA je možné použiť pri inventúre priamo v sklade.

Príbuzné témy