Pomocník systému OBERON
Prehľad pripojiteľných zariadení

OBERON umožňuje pracovať s pomerne veľkým množstvom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy a pod.

Prehľad druhov pripojiteľných zariadení

Registračné pokladnice

 • Registračnou pokladnicou rozumieme externé hardvérové zariadenie vybavené displejom, klávesnicou a komunikačným rozhraním pre počítač.
 • Bližšie informácie o podporovaných typoch registračných pokladníc a fiškálnych modulov a porovnanie jednotlivých vlastností je možné získať v téme O registračných pokladniciach.
Fiškálne moduly (fiškálne tlačiarne)

 

 • Fiškálny modul (fiškálna tlačiareň) je hardvérové zariadenie, pomocou ktorého je možné z počítača vytvoriť registračnú pokladnicu.
 • Samotný predaj sa vykonáva v module Pokladnica OBERON.
Tlačiarne pokladničných dokladov

 

 • Spravidla sa používajú súčasne s fiškálnym modulom.  
 • Tlačiarne môžu byť vo vyhotovení pre paralelný aj sériový port.

 

Platobné (bankové) terminály

 

 • Platobný (bankový) terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.
 • Komunikácia terminálov s bankou alebo inou finančnou inštitúciou môže byť zabezpečená prostredníctvom internetu, prípadne pomocou mobilného dátového prenosu.
Bonovacie tlačiarne

 

 • Používajú sa na tlač objednávok jedál alebo nápojov v programe Pokladnica OBERON v reštauračnom režime (bonovacia tlačiareň).
 • Tlačiarne môžu byť vo vyhotovení pre paralelný, sériový port, ako aj TCP/IP port. Ako altarnatívu je možné využiť Systém bonovacích monitorov.
Tlačiarne samolepiacich etikiet a štítkov

 

 • OBERON umožňuje tlač samolepiacich cenoviek, etikiet a štítkov aj na špecializovanej tlačiarni, napríklad Intermac PF8.
 • Upraviť štítky na požadovaný formát je možné pomocou Editora tlačových výstupov.
   
Snímače čiarových kódov

 

 • Snímače čiarových kódov sa spravidla používajú pri predaji na Pokladnici OBERON.
 • Ďalej je ich možné použiť aj v dokladových formulároch (napr. faktúra, výdajka, objednávka), prípadne len na jednoduché vyhľadávanie skladových kariet v ich zozname.

 

Zákaznícke displeje

 

 • Zákaznícky displej je spravidla súčasťou fiškálnej tlačiarne, v odôvodnených prípadoch je však možné použiť aj ďalší externý displej.

 

Elektronické váhy

 

 • Elektronické váhy sa používajú pri predaji na Pokladnici OBERON.
 • OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:
  - elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód
  - elektronické váhy s protokolom CAS
  - elektronické váhy s protokolom DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox)
  - elektronické váhy so skenerom využívajúce protokol SASI
  - elektronické priemyselné váhy s indikátorom BWS
Váhoskenery

 

 • Váhoskenery sa používajú pri predaji na Pokladnici OBERON. Váhoskener slúži tak na načítanie čiarového kódu (ako skener), ako aj na váženie (ako váha).
 • OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:
  - váhoskener s protokolom CAS
  - váhoskener s protokolmi DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox)
  - váhoskener s protokolom SASI

 

Pokladničné (peňažné) zásuvky

 • Možno použiť s registračnými pokladnicami alebo s Pokladnicou OBERON - slúžia na uchovávanie peňažnej hotovosti.
Dochádzkový terminál

 

 • Dochádzkový terminál je určený na zber informácií o dochádzke pracovníkov.
 • OBERON podporuje tieto terminály:
  - EXALOGIC AC-071S
  - EXALOGIC Foko-18
  - OBERON terminal 
  - OBERON web terminal               

   

Snímače prístupových kľúčov
 

 • Používajú sa na rýchle prihlásenie používateľa v systéme OBERON.
 • Najčastejšie sa používajú pri práci v module Pokladnica OBERON v režime reštauračnej pokladnice. Pokladnicu je možné rýchlo odomknúť priložením čipového kľúča k snímaču. Tým súčasne pokladnica identifikuje obsluhu s cieľom získania prehľadu o vykonaných tržbách členov personálu.

Čítačky dokladov

 

 •                    
 • Čítačka dokladov umožňuje načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet. 
 • Používa sa na recepciách ubytovacích zariadení, firiem, úradov a v iných firmách, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.

Dverové zámky

 

 • Dverové zámky sa používajú v module Hotelová recepcia, kde je možné pri ubytovaní hosťa aktivovať čipovú kartu na ovládanie dverových zámkov hotela.
 • K systému OBERON je možné pripojiť tieto systémy:
  - dverový systém ONITY
  - dverový systém SALTO
  - dverový systém SEAGUEST
Zariadenia PDA

 

 • Zariadenie PDA je v malý vreckový počítač. Pre svoje malé rozmery a v porovnaní s klasickým prenosným počítačom vyššou výdržou batérií je ich možné použiť v špecifických aplikáciách.
 • Zariadenia PDA je možné použiť v moduloch Skladová evidencia pre PDA a Pokladnica OBERON pre PDA (mobilný čašník).
Priemyselné mobilné terminály

 • Priemyselné mobilné terminály poskytujú spoľahlivý a presný zber a prenos dát na zabezpečenie vysokej miery efektívnosti a produktivity.
 • Priemyselné mobilné terminály je možné použiť pri inventúre priamo v sklade.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018