Pomocník systému OBERON
Platobný terminál (POS terminál)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Platobné (bankové) terminály > Platobný terminál (POS terminál)

Základné informácie 

Obr. č. 1: Mobilný POS terminál, výrobca Ingenico Group

 

Pre uvedené platobné terminály nie je dôležité akú banku má používateľ terminálu ani zákazník platiaci kartou. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na výšku transakčných poplatkov. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktorá finančné prostriedky za zrealizované služby prepošle na váš účet.
Príbuzné témy