Pomocník systému OBERON
Inštalácia platobného terminálu

Platobný (bankový) terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet (platba kartou). Zariadenie inštaluje a nastavuje servisný technik dodávateľa platobného terminálu.

Postup nastavenia platobného terminálu

 1. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia
     - Typ zariadenia - Platobný terminál
     - Model  - vyberte požadovaný model terminálu.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, zvoľte spôsob zapojenia (sériový port alebo protokol TCP/IP).
 4. Zadajte komunikačný port, prípadne IP adresu, číslo portu a stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu.
 5. V záložke Nastavenia zadajte identifikátor pokladne a terminálu.
 6. Nastavenie platobného terminálu je ukončené.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018