Pomocník systému OBERON
Elektronický podpis v systéme OBERON

Základné informácie

Nastavenie v systéme OBERON

Aby sa vytváraný elektronický dokument automaticky elektronicky podpísal, je potrebné v zozname používateľov k danému používateľovi priradiť jeho osobný certifikát (elektronický občiansky preukaz) alebo súkromný kľúč (firemný zaručený elektronický podpis) zo systémového úložiska certifikátov.
Postup:

  1. Nainštalujte do počítača certifikát, ktorý môže byť osobný (elektronický občiansky preukaz) alebo firemný (súkromný kľúč).
  2. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia, vyberte daného používateľa, stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Podpis otvorte rozbaľovací zoznam, ktorý obsahuje zoznam certifikátov inštalovaných v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Osobné). Vyberte certifikát a stlačte tlačidlo OK. V prípade, že používate občiansky preukaz s elektornickým podpisom, vyberte zo zoznamu certifikát PCA, napríklad Ján Novák; SN=02D855C96353011281DB (SVK eID PCA). Postup na zistenie sériového čísla certifikátu je bližšie popísaný v téme Inštalácia elektronického občianskeho preukazu eID.
  3. Od tejto chvíle sa každý priamo vytváraný elektronický dokument (napr. PDF, XML) na tomto počítači automaticky elektronicky podpíše.
    PDF dokument vytváraný z náhľadu na obrazovke alebo tlačený na PDF tlačiareň nie je priamo vytváraný z programu, a teda nie je ani elektronicky podpísaný. Podpísaný dokument je len PDF dokument vytváraný cez tlačidlo PDF/E-mail , ktoré sa nachádza vo formulári pre tlač.

Overenie prijatého dokumentu

Spôsob, ako overiť elektronický podpis prijatého elektronického dokumentu, závisí od typu (formátu) daného dokumentu. Napríklad PDF dokument overuje priamo program Adobe Reader, používateľ si môže elektronický podpis vizuálne skontrolovať priamo pri zobrazení dokumentu (obrázok č.1). OBERON umožňuje automaticky overiť elektronický dokument vo formáte XML (pri importe údajov - XML komunikácia alebo transport údajov). Okrem overenia elektronického podpisu a dokumentu (kontrola, či nebol pozmeňovaný) je možné overiť, či daný elektronický dokument skutočne patrí tomu od koho pochádza - teda danému obchodnému partnerovi. Vtedy je však potrebné priradiť danému obchodnému partnerovi jeho certifikát (verejný klúč) podľa tohto postupu:

  1. Nainštalujte do počítača certifikát (verejný kľúč) daného obchodného partnera, bližšie informácie o inštalácii získate v téme Inštalácia verejného kľúča.
  2. V ponuke Firma zvoľte položku Obchodní partneri, vyberte daného obchodného partnera, stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Rozšírené otvorte rozbaľovací zoznam, ktorý obsahuje zoznam certifikátov inštalovaných v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Ostatní). Vyberte daný certifikát a stlačte tlačidlo OK.
  3. Od tejto chvíle sa na tomto počítači pri importe údajov overí každý importovaný elektronický dokument (vo formáte XML).

 

Obrázok č.1: Elektronický podpis v PDF dokumente

 

Obrázok č. 2: Časť XML súboru s elektronickým podpisom
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018