Pomocník systému OBERON
Inštalácia Euro (Elcom) pokladnice v režime on-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne moduly (tlačiarne) > Euro CashRegister on-line > Inštalácia Euro (Elcom) pokladnice v režime on-line

Montáž registračnej pokladnice

Fiškálnu tlačiareň pripojíme k počítaču podľa návodu od výrobcu.

Inštalácia pokladničnej tlačiarne pre tlač iných ako daňových dokladov

 1. Pripojte pokladničný tlačiareň k počítaču na paralelný alebo sériový port. Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná na tlačiareň inštalovanú v systéme Windows.
 2. Po zapojení tlačiarne na paralelný (sériový) port počítača je potrebné vo Windows nainštalovať ovládač tlačiarne Generic (iba textová). Ak budete používať na tlač objednávok tlačiareň s>orezávaním papiera, je potrebné v ovládači tlačiarne Generic (iba textová) nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. vo Windows XP zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i).
 3. V programe OBERON nastavení fiškálneho modulu Euro-500 TE On-Line, v záložke Základné zvolíme Tlačiareň na nainštalovanú Generic tlačiareň.
 4. Inštalácia tlačiarne objednávok je ukončená.

Nastavenia v  OBERON-e

Systém OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte Model zariadenia Euro 500T On-Line, Euro 500TE On-Line alebo Euro 500TX On-Line a zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Číslo pokladnice je potrebné zadať manuálne. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Ak bola detekcia neúspešná, pozrite text nižšie - riešenie problémov s komunikáciou.
 4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, môžete nastaviť hlavičku dokladu a ďalšie náležitosti. Pre tlač nedaňových dokladov, je potrebné nastaviť ďalšiu tlačiareň. Taktiež nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálneho modulu.
 5. Inštalácia fiškálneho modulu je ukončená.

Riešenie problémov s komunikáciou

Je potrebné skontrolovať, prípadne zmeniť Číslo pokladnice v Nastavení fiškálneho modulu Euro-500T/TE/TX On-Line.

Poradie merných jednotiek 

Poradie merných jednotiek
Copy Code
Case "ks"
  tmp_Byte1 = 1
Case "kg"
  tmp_Byte1 = 2
Case "l"
  tmp_Byte1 = 3
Case "m"
  tmp_Byte1 = 4
Case "fl", "fľ", "fľš", "fls", "flš"
  tmp_Byte1 = 5
Case "bal"
  tmp_Byte1 = 6
Case "m2"
  tmp_Byte1 = 7
Case Else
  tmp_Byte1 = 0
Príbuzné témy