Pomocník systému OBERON
Import dokladov (faktúr) od dodávateľov

Základné informácie > Import a export údajov > Import dokladov (faktúr) od dodávateľov

Táto téma Pomocníka je venovaná jednorazovým alebo aj opakovaným importom dokladov (najčastejšie faktúr, objednávok) z iného softvéru do OBERON-u. Importy a exporty sa spravidla realizujú v XML formáte, prípade v CSV. Import dokladov zásadne znižuje prácnosť zaevidovania dokladov, šetrí čas a znižuje chybovosť.

Základné informácie

Postup importu faktúr ISDOC

Podobný postup je možné použiť aj pri importe z iných podporovaných programov (napr. EDITEL, METRO, atď.).

 1. V ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele XML vyberte doplnok s názvom Transformačné šablóny pre XML komunikáciu s ... a stlačte tlačidlo Inštalovať. Pre správnu komunikáciu s aplikáciou Superfaktúra zvoľte doplnok Transformačné šablóny pre XML komunikáciu s typom súboru ISDOC. 
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov. Po stlačení tlačidla Dokončiť je možné spustiť inštaláciu doplnku.
 4. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov. Alebo v ponuke Sklad zvoľte položku Príjemky alebo Výdajky.
 5. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť XML komunikácia - import dokladu.
 6. Otvorí sa sprievodca, v ktorom:
     - Nalistujte súbor vytvorený v inom programe, napríklad v Superfaktúre, napr. 20160001.isdoc
     - Uplatniť nastavenia XML komunikácie - Import vydanej FA do pohľadávok - ISDOC->OBERON
 7. V ďalšom kroku sa zobrazia podrobné informácie o importovanom súbore. Zadajte, prípadne upravte základné údaje novej faktúry.
 8. Stlačením tlačidla Dokončiť bude faktúra naimportovaná.
Podobným spôsobom je možné importovať faktúry aj hromadne (viacej faktúr naraz), v kroku číslo 5 zvoľte možnosť XML komunikácia - hromadný import dokladov.
Obrázok č. 1: Import faktúr ISDOC 

 

Príbuzné témy