Pomocník systému OBERON
Export a podanie Poznámok k účtovnej závierke

Základné informácie

Poznámky k účtovnej závierke v OBERON-e sú vypracované len pre podvojné účtovníctvo (teda nie pre mikro účtovnú jednotku a neziskové organizácie).

Technické požiadavky

Postup vytvorenia výkazu Poznámky

 1. Pred vytvorením poznámok je potrebné najkôr vytvoriť účtovnú závierku. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 2. V knihe Priznania a výkazy stlačte tlačidlo Pridať, vyberte požadovaný typ výkazu Účtovná závierka - poznámky.
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Zvoľte:
     - súbor, ktorý sa má použiť (predvolený alebo existujúci súbor),
     - obdobie, za ktoré sa poznámky zostavia
     - spôsob zaokrúhľovania údajov (nezaokrúhľovat alebo na celé eurá)
     - členenie
 4. Poznámky sa vyexportujú do prednastaveného adresára C:\OBERON\_Export_Import\
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa poznámky otvoria v textovom editore, napríklad vo Worde, OpenOffice, LibreOffice, v ktorom je možné poznámky upraviť.
 6. Tabuľky, ktoré sú prázdne, je možné v textovom editore vymazať. Keď sú poznámky hotové, uložte ich do formátu DOC alebo PDF.

Odoslanie poznámok pomocou programu eDane/Java

 1. Spustite program eDane. Keďže program kontroluje aktuálnosť výkazov v komunikácii so serverom daňového riaditeľstva, odporúčame mať počítač pripojený na internet.
 2. Vyberte príslušný výkaz v ponuke Daňové dokumenty - Daň z príjmov právnickej osoby - Daňové priznanie. Po výbere dokumentu sa načíta konkrétne daňové tlačivo pripravené na vyplnenie. Vyplňte daňové priznanie; bližší postup je v téme Tvorba výkazov v programe eDane pomocou súborov vo formáte XML.
 3. Ďalším krokom je nahratie poznámok účtovnej závierky. V ľavom spodnom rohu (obrázok č. 1) stlačte tlačidlo Správa príloh. Otvorí sa formulár, v ktorom nalistujte poznámky vyexportované z OBERON-u.
 4. Vyberte Typ prílohy podľa formátu, v ktorom máte poznámky uložené (DOC, PDF).
Obrázok č. 1: Správa príloh v eDane/Java 

Odoslanie poznámok cez portál Finančnej správy

 Poznámky k účtovnej závierke je možné priložiť aj po prihlásení sa na portál Finančnej správy ako prílohu k načítanej účtovnej závierke.

 Obrázok č.2: Správa príloh na portáli Finančnej správy
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018