Pomocník systému OBERON
Import údajov z iného softvéru

Do systému OBERON je možné jednorázovo naimportovať údaje z niektorých iných účtovných programov. Import sa spravidla používa pri prechode z iného softvéru na softvér OBERON, keď po vytvorení novej účtovnej jednotky (databázy) je možné v novom programe pracovať s importovanými údajmi z pôvodnej evidencie.

Cieľom tohto importu je v maximálnej možnej miere uľahčiť používateľovi prechod z iného softvéru na OBERON a zásadne skrátiť čas uvedenia nového systému do ostrej prevádzky.

 

 

 Obrázok č. 1: Sprievodca importom

Základné informácie 

Možnosti priameho importu

Postup  

  1. Vytvorte novú prázdnu databázu podľa postupu uvedeného v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Ak sa budú importovať údaje do novej databázy, odporúčame si v ponuke Servis, Licenčné práva aktivovať licenciu na používanie systému OBERON. Bližšie informácie v téme Ako objednať OBERON.
  3. Vytvorte zálohu aktuálnej databázy.  V prípade neočakávaných problémov bude možné jednoduchšie import opakovať (obnovením cieľovej databázy do stavu pred importom).
  4. V OBERON-e zvoľte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie agendy (firmy).
  5. Stlačte tlačidlo Možnosti. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte Import údajov z iného softvéru.
  6. Otvorí sa sprievodca Import údajov z iného softvéru. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Vyberte program, z ktorého chcete údaje importovať. Ak sa požadovaný softvér v zozname nenachádza, kontaktujte fimu EXALOGIC a informujte sa o možnosti ďalšieho postupu.
  7. Vykonajte import údajov.

Ďalšie informácie

Import údajov z iných programov je vzhľadom na rozdielne dátové štruktúry, rozdielne koncepcie programu veľmi komplikovaný proces. Nie je možné očakávať import kompletne všetkých údajov danej evidencie, spravidla sa importujú len najdôležitejšie údaje. Ak usúdite, že import danej evidencie nie je dostatočný, kontaktujte fimu EXALOGIC a informujte sa o možnosti rozšírenia daného importu.

Štruktúra údajov iných programov sa môže v závislosti od času a verzie meniť, preto v prípade, že import neprebehne korektne, je potrebné kontaktovať firmu Exalogic.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018