Pomocník systému OBERON
Import údajov z iného softvéru

Základné informácie > Import a export údajov > Import údajov z iného softvéru

Do systému OBERON je možné jednorázovo naimportovať údaje z niektorých iných účtovných programov. Import sa spravidla používa pri prechode z iného softvéru na softvér OBERON, keď po vytvorení novej účtovnej jednotky (databázy) je možné v novom programe pracovať s importovanými údajmi z pôvodnej evidencie.

Cieľom tohto importu je v maximálnej možnej miere uľahčiť používateľovi prechod z iného softvéru na OBERON a zásadne skrátiť čas uvedenia nového systému do ostrej prevádzky.

 

 

 Obrázok č. 1: Sprievodca importom

Základné informácie 

Možnosti priameho importu

Postup  

  1. Vytvorte novú prázdnu databázu podľa postupu uvedeného v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Ak sa budú importovať údaje do novej databázy, odporúčame si v ponuke Servis, Licenčné práva aktivovať licenciu na používanie systému OBERON. Bližšie informácie v téme Ako objednať OBERON.
  3. Vytvorte zálohu aktuálnej databázy.  V prípade neočakávaných problémov bude možné jednoduchšie import opakovať (obnovením cieľovej databázy do stavu pred importom).
  4. V OBERON-e zvoľte ponuku OBERON a vyberte položku Otvorenie agendy (firmy).
  5. Stlačte tlačidlo Možnosti. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte Import údajov z iného softvéru.
  6. Otvorí sa sprievodca Import údajov z iného softvéru. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Vyberte program, z ktorého chcete údaje importovať. Ak sa požadovaný softvér v zozname nenachádza, kontaktujte fimu EXALOGIC a informujte sa o možnosti ďalšieho postupu.
  7. Vykonajte import údajov.

Ďalšie informácie

Štruktúra údajov iných programov sa môže v závislosti od času a verzie meniť, preto v prípade, že import neprebehne korektne, je potrebné kontaktovať firmu EXALOGIC.
Príbuzné témy