Pomocník systému OBERON
Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov, štruktúry prevádzky a výberu databázového prostredia je možné OBERON používať v rôznych variantoch použitia (zapojenia, prístupu). Jednou z možností použitia systému OBERON je aj tzv. pobočkový režim. Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z jeho variantov - off-line pobočkového režimu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v samostatnom počítači (serveri)

Základné typy off-line pobočkového režimu

Jednotlivé typy sa odlišujú tak v závislosti od použitej technológie prenášaných údajov, ako aj od samotného spôsobu realizácie. Existujú nasledujúce typy transportu údajov:

OBERON File Transfer

Formát prenášaného súboru

Princíp činnosti transportu údajov typu OBERON File Transfer

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru

Zdroje a ciele transportu údajov

OBERON Database

Transport Data Universal Interface

Informácie o nastavení transportu údajov získate v téme Off-line transporty údajov.

Príbuzné témy