Pomocník systému OBERON
Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Základné informácie

Základné typy off-line pobočkového režimu

Jednotlivé typy sa odlišujú tak v závislosti od použitej technológie prenášaných údajov, ako aj od samotného spôsobu realizácie. Existujú nasledujúce typy transportu údajov:

OBERON File Transfer

Formát prenášaného súboru

Princíp činnosti transportu údajov typu OBERON File Transfer

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru

Zdroje a ciele transportu údajov

OBERON Database

Transport Data Universal Interface

Informácie o nastavení transportu údajov získate v téme Off-line transporty údajov.

Príbuzné témy