Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie s AvailPro

AvailPro je jeden z podporovaných manažérov rezervačných kanálov, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON s rezervačnými portálmi ubytovania. Viac informácií o rezervačných kanáloch je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager.

Nastavenie systému AvailPro

Systém AvailPro je potrebné v OBERON-e nastaviť takto:

1. Nastavenie jedinečného identifikátora pre typ izby

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava, v záložke Základné stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor izby. Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.

2. Vytvorenie automatickej úlohy v OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Hotelový rezervačný systém AvailPro. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúštať, prípadne pod akým používateľom.
 4. V záložke Doplňujúce nastavenia je možné zvoliť časový plán, kedy sa má AvailPro synchronizovať so systémom OBERON.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy "AvailPro", v ktorom je možné zadať prihlasovacie údaje a parametre komunikácie so systémom AvailPro.
 6. Stlačením tlačidla OK sa automatická úloha uloží.
 7. Automatickú úlohu je možné spustiť manuálne stlačením tlačidla Spustiť.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018