Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie s AvailPro

AvailPro je jeden z podporovaných manažérov rezervačných kanálov, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON s rezervačnými portálmi ubytovania. Viac informácií o rezervačných kanáloch je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager.

Nastavenie systému AvailPro

Systém AvailPro je potrebné v OBERON-e nastaviť takto:

1. Nastavenie jedinečného identifikátora pre typ izby

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava, v záložke Základné stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor izby. Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.

2. Vytvorenie automatickej úlohy v OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Hotelový rezervačný systém AvailPro. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúštať, prípadne pod akým používateľom.
 4. V záložke Doplňujúce nastavenia je možné zvoliť časový plán, kedy sa má AvailPro synchronizovať so systémom OBERON.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy "AvailPro", v ktorom je možné zadať prihlasovacie údaje a parametre komunikácie so systémom AvailPro.
 6. Stlačením tlačidla OK sa automatická úloha uloží.
 7. Automatickú úlohu je možné spustiť manuálne stlačením tlačidla Spustiť.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018