Pomocník systému OBERON
Platobná brána Globalpayments v Beds24

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Platobná brána Globalpayments v Beds24

Manažér rezervačných kanálov Beds24 podporuje viacero platobných brán, ktoré umožňujú prijímať on-line platby za ubytovanie (prípadne posielať výzvy na úhradu). V tejto téme Pomocníka je uvedený základný postup, ako si nastaviť platobnú bránu Globalpayments na prijímanie on-line platieb. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným riešením Odporúčané riešenia.

Základné informácie

1. Nastavenia platobnej brány Globalpayments

  1. Ak sa rozhodnete pre používanie platobnej brány Globalpayments, budete potrebovať účet u poskytovateľa služby. Na zriadenie účtu kontaktujte firmu Global Payments odoslaním kontaktného formulára na jej webovej stránke.

2. Nastavenia v Beds24

  1. V ponuke Settings/Payments/Payment Gateways/Globalpayments zmeňte nastavenie Enable/Priority z Not Used na číslo.
    Poznámka: Ak budete používať viac ako jednu platobnú bránu (napr. Globalpayments a zároveň PayPal), číslo určí poradie, v ktorom sa na stránke rezervácie zobrazí možnosť platby prostredníctvom danej platobnej brány. Ak budete používať len jednu platobnú bránu, je možné na aktiváciu použiť ľubovoľné číslo.
  2. Zadajte údaje zo svojho účtu v Global Payments (Merchant Id, Merchand Sercret, Account...).
Obrázok č. 1: Nastavenie platobnej brány GlobalpaymentsBeds24
 

 Zálohy na rezervácie

Podrobnejšie informácie k téme získate v kontextovom pomocníkovi (symbol ? pri jednotlivých položkách v príslušných formulároch a tlačidlo Help ? vpravo hore) a v dokumentácii manažéra rezervačných kanálov Beds24.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy