Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie s Beds24.com

Beds24.com je jeden z podporovaných manažérov rezervačných kanálov, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON s rezervačnými portálmi ubytovania. Viac informácií o rezervačných kanáloch je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager.

Nasledovne je uvedený postup, ako nastaviť prepojenie systému OBERON s Beds32.com. Skôr ako budete pokračovať, je potrebné nastaviť prepojenie Beds24.com s konkrétnym rezervačným portálom - postup je uvedený v téme Nastavenie Beds24.com (prepojenie s Booking.com).

1. Nastavenie jedinečného identifikátora pre hotel

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
 2. Otvorí sa formulár Údaje o firme, v záložke Základné údaje vedľa poľa Prevádzka stlačte tlačidlo .
 3. Zobrazí sa zoznam prevádzok. Stlačte tlačidlo Oprava (alebo Nový ak nemáte žiadnu prevádzku) a v záložke Externé systémy zadajte ID hotela pre Beds24. ID hotela získate v extranete Beds24.
 4. Stlačením tlačidla OK sa identifikátor hotela uloží.

2. Nastavenie jedinečného identifikátora pre typ izby

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava, v záložke Základné stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor izby. Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.

3. Nastavenie jedinečného identifikátora pre objekt budovy

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava, v záložke Rozšírené v poli Objekt stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár, vyberte objekt a stlačte tlačidlo Oprava. Vyberte prevádzku, ak je pole prázdne je potrebné cez tlačidlo výberu   vytvoriť novú prevádzku.
 4. Vo formulári Prevádzka v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor izby.

4. Nastavenie zobrazovania zaevidovania on-line rezervácie

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných.
 2. Stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava, v záložke Obchodný partner v poli Zdroj rezervácie stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Zoznam zdrojov rezervácií. Vyberte Provízny rezervačný portál alebo vytvorte nový typ stlačením tlačidla Nový.
 4. V záložke Ostatné zvoľte spôsob zaevidovania na Channel Manager Beds24.

5. Vytvorenie automatickej úlohy v OBERON Center

Komunikáciu s Beds24.com zabezpečuje automatická úloha v programe OBERON Center. Odporúčame ju nastaviť na serveri, napr. aj na tom istom počítači ako databázový server. Ak ubytovacie zariadenie nemá samostatný server, prepojenie je možné nastaviť na počítači recepcie.

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Hotelový rezervačný systém Beds24. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúštať, prípadne pod akým používateľom.
 4. V záložke Doplňujúce nastavenia je možné zvoliť časový plán, kedy sa má Beds24 synchronizovať so systémom OBERON.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Beds24", v ktorom je možné zadať prihlasovacie údaje a parametre komunikácie so systémom Beds24.
 6. Stlačením tlačidla OK sa automatická úloha uloží.
 7. Automatickú úlohu je možné spustiť manuálne stlačením tlačidla Spustiť.
Pred samotným prepojením je potrebné urobiť zálohu údajov v OBERON-e.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018