Pomocník systému OBERON
Všeobecne o manažéri rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Všeobecne o manažéri rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager)

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o manažéri rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager), ktorý predstavuje jeden zo súvisiacich produktov, ktoré možno prepojiť so systémom OBERON.

Základné informácie

Podporované manažéry

Systém OBERON umožňuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

Ako to funguje?

Obrázok č. 1: Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Prečo používať manažér rezervačných kanálov?

Aký manažér rezervačných kanálov si vybrať?   

 Tabuľka č. 1: Porovnanie podporovaných manažérov rezervačných kanálov
Beds24 D-EDGE
Sídlo firmy

Nemecká firma bez zastúpenia na Slovensku.

Francúzska firma, pobočka na Slovensku.

Podpora

Podpora formou ticketov v anglickom, resp. nemeckom jazyku.

Telefonická podpora v slovenskom jazyku.

Implementácia (prepojenie s OBERON-om)

Robí ju pracovník ubytovacieho zariadenia, resp. pracovník firmy EXALOGIC.

Robí ju pracovník firmy D-EDGE.

Rezervačný formulár na internetovej stránke

V cene.

Za poplatok.

Cena

Verejný cenník.

Nižšia cena.

Neverejný cenník.

Cena podľa ponuky pre konkrétne ubytovacie zariadenia.

Vyššia cena.

Všeobecný postup pri nasadení manažéra rezervačných kanálov

  1. OBERON - nainštalovanie a nastavenie OBERON-u - nastavenie typov izieb a samotných izieb.
  2. Rezervačný portál - nastavenie rezervačného portálu, napr. Booking.com - rezervačný portál musí byť plne funkčný.
  3. Manažér rezervačných kanálov - získanie prístupu a následné nastavenie prepojenia.
  4. OBERON Automation Center - nastavenie komunikácie medzi OBERON-om a manažérom rezervačných kanálov.
Nasadenie manažéra rezervačných kanálov odporúčame v období, kedy ubytovacie zariadenie eviduje čo najmenší počet rezervácií, napr. po letnej, či zimnej sezóne. Dôvodom je jednoduchšia kontrola prvotnej synchronizácie.
Príbuzné témy