Pomocník systému OBERON
Internetový objednávkový systém Oberon On Demand

Aplikácia Oberon On Demand je objednávkový systém, pomocou ktorého je možné vytvoriť objednávku v mobilnom zariadení priamo v teréne a hneď ju odoslať do skladového systému OBERON. V mobilnom zariadení je dostupný aktuálny stav produktov v sklade a taktiež prehľad o záväzkoch zákazníka, pre ktorého sa vytvára objednávka.

 Základné informácie

Hardvérové požiadavky

Dodávateľ

 Aplikáciu Oberon On Demand dodáva firma Creative Solution, Liptovský Hrádok. Ďalšie informácie o aplikácii nájdete na adrese www.ood.sk.

 Obrázok č. 1:  Ukážka vytvorenia objednávky v aplikácii Oberon On Demand
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018