Pomocník systému OBERON
O súvisiacich produktoch a službách

Firma EXALOGIC spolupracuje s viacerými produktmi a službami externých partnerov, s pomocou ktorých vytvára komplexný a ucelený systém OBERON. V nasledujúcej časti sú popísané najčastejšie využívané produkty a služby, ktoré účtovnej jednotke umožňujú prispôsobiť systém OBERON svojim predstavám a požiadavkám. Niektoré produkty a služby sú zahrnuté v cene licencie (napríklad OBERON Web, Prestashop), ale ostatné, ako napríklad mobilné riešenia, vernostný systém CardbergOBERON Data Cloud sú spoplatnené podľa cenníka externej firmy.

Systém OBERON je možné prepojiť s týmito externými službami:

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018