Pomocník systému OBERON
Papaya POS - inštalácia

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup na sprevádzkovanie Mobilného čašníka Papaya POS a jeho prepojenie so systémom OBERON.

Pred samotnou konfiguráciou mobilného čašníka je nutné mať sprevádzkovaný modul Pokladnica OBERON vrátane tlačiarne objednávok do kuchyne. Návod, ako tak urobiť, sa nachádza v téme Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky.

OBERON – nastavenie skladových kariet

Všetky údaje potrebné k naplneniu mobilného čašníka sa vyčítavajú zo systému OBERON, preto je dôležité, aby každá položka zobrazená v jedálnom lístku bola správne zadaná aj v skladovej evidencii systému OBERON. Viac informácii nájdete v téme Založenie skladových kariet.

Informácie, ktoré sa prenášajú zo systému OBERON do programu mobilného čašníka, sú definované v jednotlivých záložkách formulára Skladová karta. Preto je potrebné mať zadané tieto údaje :

 1. Na záložke Základné - Názov položky jedálneho lístka;
 2. Obrázok položky jedálneho lístka – v dialógovom okne skladovej karty je v spodnej časti tlačidlo Dokumenty a obrázky. Po jeho stlačení sa zobrazí zoznam dokumentov a obrázkov priradených skladovej karte. Tu je možné priradiť položke jedálneho lístka obrázok, ktorý musí mať príznak a mal by mať požadovanú kvalitu na zobrazenie v programe Papaya POS;
 3. Cena položky – do jedálneho lístka sa posiela Predajná cena zo záložky Cena podľa nastavenia predajnej ceny zvoleného fiškálneho modulu;
 4. Skupina položiek, do ktorej je položka jedálneho lístka začlenená – položku jedálneho lístka začleníme do skupiny položiek prostredníctvom výberu skupiny v záložke Reg. pokladnice vo formulári skladovej karty;
 5. Obrázok skupiny položiek – editovať (vkladať, opravovať a vymazávať) skupiny položiek v jedálnom lístku (názov a obrázok) je možné prostredníctvom formulára Skupiny v jedálnom lístku. Formulár sa zobrazí po stlačení tlačidla „...“ pri výbere skupiny v záložke Receptúra formulára skladovej karty.

OBERON Center – konfigurácia rozhrania webovej služby

Papaya POS komunikuje so systémom OBERON prostredníctvom rozhrania webovej služby, ktoré sa nachádza v programe OBERON Center. Webovú službu pre systém Papaya POS je potrebné nakonfigurovať podľa všeobecného postupu uvedeného v téme Inštalácia webovej služby s týmito parametrami:

V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. Tu sa chronologicky zobrazujú príkazy prijaté z aplikácie Papaya POS a aj chyby vzniknuté počas spracovania týchto príkazov.

V prípade použitia mobilného čašníka nie je možné tlačiť objednávky jedál na fiškálnej tlačiarni, ale je potrebné mať pripojenú samostatnú tlačiareň pre kuchyňu (tzv. bonovaciu tlačiareň).

Postup inštalácie Papaya POS mobilný čašník pre systém OBERON

Príprava

V Android zariadení (resp. vo všetkých zariadeniach):

 1. Pridanie Android zariadenia do bezdrôtovej WiFi siete;
 2. Ak je v prevádzke viac ako 1 hotspot pre WiFi, pre nedostatky niektorých značiek Android zariadení sa odporúčajú tieto dodatočné opatrenia na riešenie problematiky WiFi Roaming:
  • doinštalovať aplikáciu Wifi Roaming Fix cez Obchod Play,
  • nastaviť pre Android zariadenie statickú IP.
 3. Nastavenie jazyka v Androide (jazyk v operačnom systéme bude rovnaký v Papaya POS aplikácii) - momentálne sú podporované: EN, SK, CZ (pripravujú sa DE, HU, HR);
  • ak je nastavený v OS iný jazyk, ako podporovaný, bude v Papaya POS zvolený jazyk EN.
 4. Pridanie Google konta (G konta) do zariadenia (Settings -> Accounts -> Add account -> Google -> Existujúce);
  • v rámci jednej prevádzky je možné používať rôzne G kontá, ale na pohodlnú správu inštalácie nových verzií vzdialene z Web rozhrania play.google.com sa odporúča inštalovať aplikáciu Papaya POS s jedným G kontom,
  • v jednom zariadení je prípustné mať aktívnych viac G kont naraz.
 5. Otvoriť Obchod Play (súhlasiť s podmienkami atď..);
  • ak je v zariadení súčasne aj iné G konto, tak Obchod Play prepnúť na používanie špeciálneho G konta na inštaláciu Papaya POS.

Inštalácia

Alternatíva 1

V Android zariadení (resp. vo všetkých zariadeniach):

 1. V aplikácii Obchod Play sa treba uistiť, ktoré G konto je práve aktívne. Je nutné mať nastavené požadované G konto;
 2. V Obchode Play vyhľadať (cez lupu) aplikáciu podľa kľúčových slov: "papaya pos";
 3. Následne zvoliť inštaláciu a spustenie.

Alternatíva 2 (vhodná pre inštaláciu/update na diaľku)

Na vlastnom počítači vo webovom prehliadači:

 1. Otvoriť stránku: http://play.google.com (https://play.google.com/store/apps/details?id=qnd.papaya.pos);
 2. Prihlásiť sa špeciálnym G kontom;
 3. Vyhľadať aplikáciu (cez lupu) podľa kľúčových slov: "papaya pos";
 4. Po vyhľadaní kliknúť na zelené tlačidlo Install;
 5. Zelené tlačidlo ukáže cez rozbaľovací zoznam všetky korektne zaregistrované zariadenia;
 6. Postupným zvolením všetkých zariadení na inštaláciu sa automaticky vyvolá inštalácia v Android zariadeniach (za predpokladu, že sú pripojené na internet); ak sa inštalácia nevyvolá, treba zariadenie reštartovať, zapnúť/vypnúť WiFi, resp. sa uistiť o pripojení zariadenia k Internetu...        

Aktivácia

Aktivácia spáruje dané zariadenie s OBERON-om v danej prevádzke:

 1. Spustiť aplikáciu Papaya POS (spustí sa v neaktivovanom režime: Mini);
 2. Vytvoriť odkaz na plochu, resp. všetky plochy;
 3. Aktivovať Papaya POS voči OBERON-u. V rozšírenom menu aplikácie (tri bodky) zvoliť: Nastavenia (Settings) -> Aktivovať (Activate);
  • vo väčšine zariadení je toto tlačidlo v pravom hornom rohu aplikácie,
  • vo vybraných zariadeniach (napr. od výrobcu Samsung) je toto tlačidlo súčasťou HW tlačidiel zariadenia (obvykle vľavo od tlačidla Home).
 4. Vyplniť prihlasovacie údaje pre OBERON - používateľ + heslo (resp. systémový používateľ: System);
 5. Vyplniť IP adresu webovej služby, ku ktorej sa bude Papaya POS pripájať v tvare: {ip}:{port} (napr.: 192.168.1.10:20056);
 6. Úspešnú aktiváciu Papaya POS oznámi (zelená fajka), následne sa vyvolá reštart;
 7. Po reštarte Papaya POS sa objavia už používatelia, menu, účty atď.. natiahnuté zo systému OBERON;
 8. Prípadnú potrebnú deaktiváciu (napr. s cieľom aktivácie voči inej inštalácii OBERON-u, resp. IP) je možné urobiť vymazaním aplikačných dát pre aplikáciu Papaya POS v Androide: Settings -> Apps -> záložka Downloaded alebo My Apps -> Papaya POS -> Clear data (Papaya POS si interne neuchováva žiadne dáta, ktoré by mohli poškodiť dáta v OBERON-e, takže niet žiadnej obavy); alternatívne odinštaláciou a následnou inštaláciou.  
V tomto bode je plne funkčný mobilný čašník v Demo mode (s obmedzeniami na počet aktívnych objednávok), ostatné funkcie sú plne funkčné. Toto platí aj pred zakúpením licencie, aj po skončení jej platnosti.

Zakúpenie licencie

Predispozície

Postup

 1. Žiadosť o licenciu:
  • voľba počtu zariadení a počtu mesiacov (minimálne 3),
  • vloženie e-mailovej adresy a telefónneho čísla,
  • (voliteľné) vloženie názvu servisného strediska (pre následnú províziu),
  • vygenerovanie objednávkového čísla spolu s inštrukciou na zaplatenie bankovým prevodom.
 2. Zaplatenie licenčného poplatku - bankový prevod (vykoná zákazník);
 3. Vystavenie faktúry zo strany qnd s.r.o. a zaslanie na e-mail uvedený v Žiadosti o licenciu (vykoná qnd s.r.o.);
 4. Vygenerovanie licencie (vykoná qnd s.r.o.);
 5. Stiahnutie pridelenej licencie volením menu Nastavenia -> Licencia, sa stiahne pridelená licencia, alebo stlačením Refresh na tejto obrazovke;
 6. Distribúcia licencie do ostatných aktivovaných zariadení sa vykoná reštartom všetkých aktivovaných zariadení;
 7. Servisné stredisko vystaví faktúru voči qnd s.r.o. na sumu dohodnutej provízie.

Žiadosť o licenciu a jej stiahnutie v krokoch

1. Nastavenie parametrov licencie

2. Objednanie licencie - vyplnenie údajov 

3. Čakanie na pridelenie licencie

4. Licencia pridelená

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018