Pomocník systému OBERON
Internetový obchod UniObchod

Základné informácie 

Ďalšie informácie o systéme UniObchod získate na internetovej stránke http://www.uniobchod.sk/.
Obrázok č. 1: Ukážka prepojenia OBERON-u a UniObchodu u zákazníka

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018