Pomocník systému OBERON
Internetový obchod UniObchod

Základné informácie 

Ďalšie informácie o systéme UniObchod získate na internetovej stránke http://www.uniobchod.sk/.
Obrázok č. 1: Ukážka prepojenia OBERON-u a UniObchodu u zákazníka

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018