Pomocník systému OBERON
Ako zmeniť položky na faktúre za ľubovoľný text?

Základné informácie

Niekedy sa stane, že na faktúre chce mať zákazník iný text ako je názov skladovej karty, ktorý sa štandardne nachádza na faktúre. Napríklad z dôvodu, že názov skladovej karty má príliš detailný text, pričom zákazníkovi vyhovuje jednoduchší a zrozumiteľnejsí text. V OBERON-e je možné zmeniť názov položky za iný, ľubovoný text, pričom zo skladu bude odpísané množstvo zo skladovej karty.

Postup úpravy tlačového výstupu

Nasledovne je uvedený postup úpravy tlačového výstupu Faktúra, obdobný postup je možné aplikovať aj na ďalšie tlačové výstupy, napr. Dodací list.

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. Kliknite na tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup Faktúra.
  3. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Vytvoriť kópiu. Zadajte názov napríklad Faktúra - poznámka k položke.
  4. V záložke Úpravy stlačte tlačidlo Upraviť. Otvorí sa program Editor tlačových výstupov.
  5. Tlačový výstup upravte podľa obrázku č. 1. V poli DataBand1 kliknite na Table2.FieldString03 a zadajte túto podmienku

    {IIF(Length(Table2.FieldString21) = 0, Table2.FieldString02, Table2.FieldString21)} 

  6. Táto podmienka spôsobí to, že ak bude zadaná poznámka k položku bude sa tlačiť poznámka. Ak nie je zadaná žiadna poznámka, bude sa tlačiť názov skladovej karty.
  7. Vymažte ChildBand4.
  8. Uložte tlačový výstup a zatvorte Editor tlačových výstupov.
Ďalšie informácie získate v téme Ako upraviť tlačový výstup. K téme je spracovaný Videonávod Tlačové výstupy - úprava dostupný na internetových stránkach http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/tlacove-vystupy-uprava/.
Obrázok č. 1: Tlačový výstup Faktúra v programe Editor tlačových výstupov

 

Príbuzné témy