Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface

Základné informácie

Podporované fiškálne tlačiarne

V súčasnej dobe sú pomocou tohto rozhrania implementované nasledovné fiškálne tlačiarne:

Popis formulára Nastavenie Fiscal Universal Interface

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s fiškálnym modulom. U Fiscal Universal Interface je to predovšetkým súbor ovládača. Stlačením tlačidla Otestovať sa otestuje komunikácia ovládača.

Informácie o fiškálnom module - po detekovaní fiškálneho modulu sa v okne zobrazia informácie o danom fiškálnom module. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnom module a ich zhoda s nastavením v programe OBERON.

Načítať z modulu - Do záložky Nastavenie modulu sa z fiškálneho modulu načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu a o Daňovom kóde pokladnice.

Zapísať do modulu - Z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálneho modulu priamo z programu OBERON - Agenda firmy, bez potreby servisného programu.

Vyberá sa tlačiareň pre tlač nefiškálnych textov (objednávok jedál, nápojov, priebežných účtov). V prípade, že bude vybraná možnosť ***Fiškálny modul***, tak nefiškálne texty budú tlačené na tlačiarni k fiškálnej tlačiarni.
Predajná cena: Cena, ktorá bude použitá pri predaji. Predajnú cenu bude možné pri predaji zmeniť manuálne.

Predajné miesto - Predajné miesto je pomenovanie miesta, na ktorom sa nachádza jedna alebo viac registračných pokladníc.

Sklady - umožní obmedziť sklady, z ktorých bude pokladnica predávať. Je možné vybrať jeden sklad, jedno zoskupenie skladov, alebo aj všetky sklady.

Zaúčtovanie hotelového účtu - umožní zúčtovať údaje o ubytovaní hosťa z programu Hotelová recepcia - tieto položky nie sú skladové karty.

Hlavná hlavička: Hlavičku dokladu je možné zapísať do EPROM fiškálnej tlačiarne len pri uvedení fiškálnej tlačiarne do prevádzky a už ju nie je možné prepísať. Tlačí sa na začiatku dokladu.

Doplňujúca hlavička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.

Doplňujúcu hlavičku, Pätičku a Doplňujúcu pätičku je možné zapísať a meniť kedykoľvek. Uvedené texty je možné zapísať do fiškálneho modulu pomocou tlačidla Zapísať do modulu - možnosť Doplňujúca hlavička.
Zadáva sa účtovná pokladňa, do ktorej sa budú automaticky účtovať tržby, vklady a výbery.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018