Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácie - Podvojné účtovníctvo

Formulár Predkontácie umožňuje pridávať, upravovať účtovné a skladové predkontácie. Predkontácie slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich účtovných zápisov.

Popis formulára Predkontácia-Účtovné predkontácie

Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo-Predkontácie, tlačidlo Nový-Účtovné predkontácie.

Číslo predkontácie

Mena

Typ dokladu

Typ DPH

DPH - Kontrolný výkaz

DPH - Súhrnný výkaz

Percento odpočítania

Väzba na modul Evidencia vozidiel

Účty skladu

DPH nižšia/vyššia sadzba

Pripočítateľná položka

Predkontácia pre nižšiu/vyššiu sadzbu DPHJ

Predkontácia pre kurzový zisk/stratu

Popis formulára Predkontácia-Skladové predkontácie

Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo-Predkontácie, tlačidlo Nový-Skladové predkontácie.

Kód

Typ dokladu

Typ DPH

Mena

Účet skladu

Účet obstarania

Účet nákladu

Účet výnosu

Účty inventúry - manko

Účty inventúry - prebytok

Prevodky - cenový rozdiel +

Prevodky - cenový rozdiel -

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018