Pomocník systému OBERON
Formulár Účet účtovnej osnovy

Účtovný rozvrh je najzákladnejším zoznamom podvojného účtovníctva. Program pracuje s účtovným rozvrhom s trojmiestnymi syntetickými účtami a trojmiestnymi analytickými účtami. Tým umožňuje podrobné členenie účtovného rozvrhu podľa potrieb Vašej firmy.

Formulár Účet účtovnej osnovy je dostupný z ponuky Účtovníctvo - Účtovný rozvrh.

Popis formulára Účet účtovného rozvrhu

Číslo

Saldokontný účet

Zdaňovacia činnosť

Riadok súvahy

Riadok výsledovky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018