Pomocník systému OBERON
Sprievodca Hromadné zaúčtovanie

Sprievodca Hromadné zaúčtovanie slúži na vykonanie hromadného účtovania. Funkcia je dostupná z ponuky Účtovníctvo - Hromadné účtovanie dokladov, tlačidlo Možnosti - Hromadne zaúčtovať. Podľa zadefinovaných parametrov účtovania vo formulári Účtovanie dokladov vykoná účtovanie a tým vytvorí v účtovnom/peňažnom denníku jednotlivé záznamy.

Skôr ako sa účtovanie vykoná, je možné najskôr otestovať dané účtovanie - vtedy sa kontrolujú všetky zdrojové záznamy (doklady), ktoré sú predmetom účtovania, či spĺňajú všetky potrebné náležitosti potrebné k zaúčtovaniu.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018