Pomocník systému OBERON
Výpočet penále

Systém OBERON umožňuje vypočítať penále z dokladu z knihy pohľadávok. Ide o jednoduchú "kalkulačku", ktorou je možné vypočítať penále k vystavenej faktúre alebo z ľubovoľnej inej sumy.

Výpočet penále je prístupný v knihe pohľadávok, po stlačení tlačidla Možnosti.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018