Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v peňažnom denníku

Popis formulára Zápis v peňažnom denníku

Poradové číslo

Predkontácia

Pokladňa/účet

Doklad

Doplňujúci text

Interný doklad

Externý doklad

Ohlasovacia povinnosť pre DÚ

Typ DPH

Členenie

Rozúčtovanie

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018