Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v peňažnom denníku

Popis formulára Zápis v peňažnom denníku

Poradové číslo

Predkontácia

Pokladňa/účet

Doklad

Doplňujúci text

Interný doklad

Externý doklad

Ohlasovacia povinnosť pre DÚ

Typ DPH

Členenie

Rozúčtovanie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018