Pomocník systému OBERON
Sprievodca Prečíslovanie poradových čísel

Sprievodca Prečíslovanie poradových čísel (je prístupný priamo z Peňažného denníka, tlačidlo Možnosti ) umožňuje prečíslovať poradové čísla dokladov v peňažnom denníku. Prečíslovanie sa najčastejšie používa pri účtovaní akéhokoľvek typu záznamu (pokladňa, bankový účet, nepeňažná operácia), keď sa neúčtuje v chronologickom (časovom) slede, prípadne keď sa doplní určitý "zabudnutý" doklad.
Prečíslovanie pokladničných dokladov v Peňažnom denníku je možné vykonať súčasne aj pri Prečíslovaní pokladničných dokladov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018