Pomocník systému OBERON
Formulár Reklamácia/Servis

Formulár Reklamácia/Servis je určený na zobrazenie a editáciu záznamov reklamácií a servisu. Reklamáciou kupujúci upozorňuje predávajúceho na chyby, ktoré bránia kupujúcemu vo využívaní tovaru alebo služby. Pod pojmom servis sa rozumie služba firmy zákazníkovi pri úpravách, údržbe a opravách od nej zakúpených výrobkov (servis počítačov, mobilov, bielej techniky a pod.). Formulár Reklamácia/Servis je dostupný z ponuky CRMEvidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Nový alebo Oprava

Popis formulára Reklamácia/Servis

Typ záznamu

Dátum evidencie a dátum prijatia

Popis reklamácie/servisu

Zákazník/Obchodný partner

Položky

Popis chyby a podmienky

Udalosti

Vybavenie

Vyúčtovanie

Tlačidlá vo formulári Reklamácia/Servis

Možnosti

Prílohy

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018