Pomocník systému OBERON
Formulár CRM zložka

Formulár CRM zložka je určený na zobrazenie a editáciu CRM zložiek (projektov). Formulár CRM zložky je dostupný z ponuky CRMCRM zložky po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára CRM zložka

Dátum a čas evidencie

Názov

Typ zložky

Stav zložky

Dokončené na ... %

V záložke Základné sa zadáva bližší popis CRM zložky (detailnejšie informácie), prípadne poznámka k CRM zložke. Po ukončení CRM zložky (projektu) je možné uzatvoriť zložku. Do uzatvorenej zložky už nebude možné pridávať ďalšie úlohy a udalosti.
CRM zložka môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi, alebo konkrétnej osobe z danej firmy.
V záložke Členenie sa zadáva prevádzka, oddelenie, členenie prípadne CRM kategórie.
Záložka Iné záznamy slúžia na evidenciu doplňujúcich informácii o danej CRM zložke.

Tlačidlá vo formulári CRM zložka

Šablóny

Dokumenty a obrázky

Úlohy a udalosti

 

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018