Pomocník systému OBERON
Formulár Udalosť

Formulár Udalosť je určený na zobrazenie a editáciu udalostí v module CRM. Pod pojmom udalosť rozumieme každú aktivitu v záujme efektívneho riadnia procesov vo firme (rôzne stretnutia, porady a pod.). Formulár Udalosť je dostupný z ponuky CRMÚlohy a udalosti po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára Udalosť 

Dátum a čas evidencie

Dátum a čas začiatku a ukončenia

Predmet

Typ udalosti

Stav udalosti

Ďalšie možné nastavenia udalosti:

  • Zobrazovať v kalendári - udalosť môže, ale nemusí byť zobrazená v kalendári udalostí, napr. udalosti typu prijaté hovory nie je potrebné, aby boli  zobrazované v kalendári.
  • Súkromná udalosť - ak je udalosť označená ako súkromná, nebude sa zobrazovať iným používateľom, len tomu používateľovi, ktorý ju vytvoril, napr. preventívna prehliadka u lekára.

Popis udalosti

Pripomenutie

Priorita

Udalosť zadal

Udalosť je určená pre

Automaticky vymazať po ... dňoch

Udalosť môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy. Udalosť možno pripomenúť formou e-mailu alebo SMS správy. V prípade, že je zadaná osoba a má zadané kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej udalosti je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch, alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.
V záložke Členenie je možné priradiť udalosť určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne udalosť inak začleniť.

Pôvodná úloha/udalosť

Nasledujúce úlohy/podudalosti

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej udalosti.

Tlačidlá vo formulári Udalosť

Šablóny

Dokumenty a obrázky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018