Pomocník systému OBERON
Formulár Úloha

Formulár Úloha je určený na zobrazenie a editáciu úlohy. Pod pojmom úloha rozumieme každú činnosť, ktorá je pridelená konkrétnej osobe na vykonanie. Vo formulári je možné evidovať súbor informácií, ktorý spravidla obsahuje popis úlohy, dátum začiatku a konca úlohy, plánovaný termín ukončenia úlohy, typ úlohy, stav úlohy, prípadne ďalšie informácie. Úloha sa nezobrazuje v kalendári udalostí. Formulár Úloha je dostupný z ponuky CRMÚlohy a udalosti po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára Úloha 

Dátum a čas evidencie

Predmet

Typ úlohy

Stav úlohy

Dokončené na ... %

Popis úlohy

Dátum a čas začiatku

Pripomenutie

Priorita

Úlohu zadal

Úloha je určená pre

Automaticky vymazať po ... dňoch

Plánovaný termín ukončenia

Úloha môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi, alebo konkrétnej osobe z danej firmy. Úlohu možno pripomenúť formou e-mailu alebo SMS správy. V prípade, že je zadaná osoba a má zadané kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej úlohe je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch, alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.

V záložke Členenie priradiť úlohu určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne úlohu inak začleniť.

Pôvodná úloha/udalosť

Nasledujúce úlohy/podudalosti

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej úlohe.

Tlačidlá vo formulári Úloha

Šablóny

Dokumenty a obrázky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018