Pomocník systému OBERON
Formulár Typy reklamácie/servisu

Formulár Typy reklamácie/servisu definuje jednotlivé typy reklamácie/servisu. Je dostupný z formulára Reklamácia/servis v záložke Základné.

Typy reklamácie/servisu môžu byť:

Je možné nadefinovať aj ďalšie typy reklamácie/servisu, a to stlačením tlačidla Nový.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018