Pomocník systému OBERON
Formulár Presun položiek medzi účtami

V module Pokladnica OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma pokladničnými účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov, alebo vytvoriť nový.

Pred zobrazením formulára Presun položiek medzi účtami, je potrebné vybrať protiúčet k aktuálnemu účtu, medzi ktorými sa budú presúvať položky.

Ďalšie informácie o práci s otvorenými účtami sa dozviete, v téme Práca s otvorenými stolmi.

Popis jednotlivých funkcií formulára Presun položiek medzi účtami

Označenie aktuálneho účtu

Zmena účtu

Premiestniť

Premiestniť všetky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018