Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice

Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice slúži na definovanie tlačidiel v Pokladnici OBERON. Bližšie informácie o nastavení vzhľadu získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný z ponuky Sklad, Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém.

Popis formulára Nastavenie vzhľadu pokladnice

Manuálna úprava veľkosti panelov

Displej

Zobrazenie položiek

Základné

PLU (rýchly predaj)

Systém

Zmeniť poradie tlačidiel je možné pomocou modrých šípiek. Tlačidlá je možné posunúť o riadok vyššie/nižšie alebo na začiatok/koniec zoznamu. Klávesové skratky na presun na začiatok resp. koniec zoznamu sú CTRL+PageUp resp. PageDown, a na presun vyššie resp. nižšie sú CTRL+šípka nahor resp. nadol.

Panel s funkčnými tlačidlami

Dotyková numerická klávesnica

Obrázok loga

Údaje zobrazené na tlačidlách

Nasledovné nastavenia sú určené pre režim zobrazenia Fast food.

Zobraziť cenu skladových kariet

Zobraziť názvy skupín

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018