Pomocník systému OBERON
Formulár Typ platby

Formulár Typ platby umožňuje používateľom definovať rôzne spôsoby zúčtovania pokladničného dokladu (hotovosť, platobná karta, stravné lístky, majiteľ). Formulár je dostupný z ponuky Firma - Predvoľby - Typy platieb, tlačidlo Nový/Oprava alebo z programu Pokladnica OBERON kliknutím na tlačidlo Systém.

Obr. č. 1 - Typ platby Hotovosť

Popis formulára Typ platby

Názov

Spôsob zaúčtovania

Mena

Počet kópií dokladu

Číslo platidla vo fiškálnom module

Úhrada faktúry

Zobraziť formulár Vrátené peňažné prostriedky

Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby

Vyžadovať zadať odberateľa

Na doklade tlačiť odberateľa

Na doklade tlačiť aj rozpis DPH

Na doklade tlačiť cudziu menu

Na doklade tlačiť číslo objednávky z bonovacej knihy

Názov položky dokladu zamienať za poznámku

Národná bločková lotéria

Používať na pokladniciach

Tlačiť informáciu o zostatku vernostných bodov

Predkontacie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018