Pomocník systému OBERON
Formulár Hotelový účet

Formulár Hotelový účet slúži na pridanie hotelového účtu k osobe alebo izbe. Formulár Hotelový účet je dostupný z rôznych miest v systéme OBERON. Najčastejšou možnosťou je prístup z grafického prehľadu izieb - postup vytvorenia hotelového účtu je popísaný v téme Vytvorenie hotelového účtu. Formulár Hotelový účet je dostupný aj z ponuky HotelHotelové účty.

Popis formulára Hotelový účet

Evidujú sa základné údaje o hotelovom účte - poradové číslo účtu, dátum a čas, názov účtu, izba atď..

Typ účtu

Účet patrí nasledovným osobám

Spôsob platby

Účtenky hotelového účtu

Hotelový účet môže byť vytvorený pre obchodného partnera. Obchodný partner môže byť tlačený na daňových dokladoch, ktorými bude hotelový účet vysporiadaný. Obchodný partner môže patriť do určitej cenovej kategórie. Cenová hladina sa nastavuje v ponuke HotelCenotvorba ubytovania.
Záložka Iné záznamy slúžia na evidenciu doplňujúcich informácii.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018