Pomocník systému OBERON
Formulár Izba

Formulár Izba umožňuje zadať a zmeniť informácie o konkrétnej izbe alebo apartmáne. Formulár Izba je dostupný z ponuky HotelIzby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Izba

Číslo a názov izby

Typ izby

Skrátený popis

Telefónne číslo

Veľkosť izby

Farba izby

Objekt

Upratovanie - rajón

Zoskupenie

V záložke Popis izby je možné pridať bližšieho popisu danej izby. Popis môže obsahovať napríklad informácie o fajčiarskej/nefajčiarskej izbe, vybavenie izby, atď.
Zadáva sa majiteľ (vlastník) izby. Toto nastavenie sa využíva pri apartmánových domov, v ktorom každý apartmán (izba) má iného majiteľa. Majiteľ izby je využívaný v tlačových výstupoch, napríklad Zoznam izieb (majitelia), Prehľad vyťaženosti izieb.

Zadáva sa jedinečný identifikátor izby, ktorý slúži na prepojenie OBERON-u s externými systémami, napr. so systémom dverových zámkov Salto. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.

Typ prepojenia:

  • Predvolené - bližšie nedefinované prepojenie
  • Salto - iné autorizácie - ďalšie prepojenia k izbe, napr. klimatizácia, garážové státie, atď.
  • Salto - identifikátor izby - identifikuje izbu

Hodnota - zadáva sa číslo, ktoré definuje izbu v systéme Salto

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018