Pomocník systému OBERON
Formulár Izba

Formulár Izba umožňuje definovať, resp. upraviť už vytvorenú izbu v module Hotelová recepcia systému OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Hotel, Izby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Izba

Číslo a názov izby

Zadáva sa číslo a názov izby, napr. číslo: 101, názov: Apartmán 2.

Typ izby

Typ izby prestavuje parameter izby, ktorý je kľúčový prakticky pre všetky základné funkcie modulu (rezervácie, ubytovanie, výpočet ceny za ubytovanie a ďalšie). Určuje počet pevných lôžok a prísteliek a typ cenovej hladiny. Pre každý typ izby je možné nastaviť aj počet dní, po koľkých sa má uskutočniť výmena uterákov a posteľnej bielizne, a jedinečné identifikátory, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými rezervačnými systémami (napr. manažérom rezervačných kanálov). Podľa typu izby možno rýchlo filtrovať záznamy v grafickom prehľade izieb. Jednotlivé typy izieb je možné definovať po stlačení tlačidla .

Skrátený popis

Zadáva sa skrátený popis izby na lepšiu orientáciu v grafickom prehľade izieb. Najčastejšie obsahuje počet pevných lôžok a prísteliek, napr. 2+1.

Telefónne číslo

Zadáva sa telefónne číslo na danú izbu v prípade, že sú izby ubytovacieho zariadenia vybavené telefónmi.

Veľkosť izby

Zadáva sa veľkosť izby v m2. Údaj slúži ako doplnková informácia pre zamestnancov ubytovacieho zariadenia, napr. v prípade otázok zo strany hostí. 

Farba izby

Na lepšiu orientáciu v grafickom prehľade izieb je možné izbe priradiť konkrétnu farbu. Napr. izby v rámci jedného objektu alebo poschodia budú mať inú farbu ako izby v inom objekte alebo na inom poschodí a pod.

Objekt

Vyberá sa v prípade, že sa ubytovacie zariadenie skladá z viacerých objektov (komplexov, budov...). Podľa objektov možno v grafickom prehľade izieb rýchlo filtrovať záznamy, ale aj tlačiť rôzne tlačové výstupy. K objektu je možné priradiť prevádzku, ktorej názov a adresa sa budú tlačiť na tlačových výstupoch, napr. Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) (formulár Ubytovanie, záložka Ubytované osoby, tlačidlo Tlač) alebo Ubytovací poukaz (VOUCHER) (Grafický prehľad izieb, tlačidlo Tlač).

Upratovanie - rajón/Poschodie

V prípade rozdelenia ubytovacieho zariadenia na upratovacie rajóny je možné izbe priradiť rajónposchodie. Rajón bude použitý v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu, kde je možné tlačiť izby, ktoré je potrebné upratať vo zvolenom rajóne. Tlačový výstup sa člení podľa poschodí.

Zoskupenie

Zoskupenie spravidla predstavuje ľubovoľnú spoločnú charakteristiku daných izieb (napr. v ubytovni môžu byť zoskupenia izieb určené pre robotníkov, študentov a pod.). Zaradenie izby do zoskupenia izieb je možné využiť v tlačových výstupoch.
V záložke Popis izby je možné pridať ďalšie informácie o danej izbe. Popis môže obsahovať napríklad informácie o fajčiarskej/nefajčiarskej izbe, vybavení izby atď.
Zadáva sa majiteľ (vlastník) izby. Toto nastavenie sa využíva pri apartmánových domoch, v ktorom každý apartmán (izba) má iného majiteľa. Údaj o majiteľovi izby sa využíva v tlačových výstupoch, napr. Zoznam izieb (majitelia), Prehľad vyťaženosti izieb.

Zadávajú sa jedinečné identifikátory alebo doplnkové identifikátory izby, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými systémami (napr. so systémom dverových zámkov SALTO). Hodnota identifikátora sa zadáva po stlačení tlačidla Nový.

Typ prepojenia:

  • Predvolené - identifikátor nie je konkrétneho typu a môže sa použiť napr. pri prepojení prostredníctvom rozhrania API.
  • SALTO - iné autorizácie - doplnkový identifikátor, ktorý identifikuje ďalšie prepojenia k izbe v systéme SALTO (napr. klimatizácia, garážové státie atď.).
  • SALTO - identifikátor izby - jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje izbu v systéme SALTO.

Hodnota - zadáva sa hodnota identifikátora v externom systéme.

Príbuzné témy