Pomocník systému OBERON
Formulár Pohľadávka

Formulár Pohľadávka umožňuje pridať, upravovať údaje o došlých faktúrach (pohľadávok) v systéme OBERON. Formulár je dostupný z ponuky Fakturácia - Kniha pohľadávok, tlačidlo Nový.

Popis formulára Pohľadávka

Typ dokladu

Číslo dokladu

Externý doklad

Forma úhrady

Obchodný partner

Položky dokladu

Účtovné predvoľby

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Pohľadávka sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Zľava na doklad F7

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobraziť hmotnosť položiek F9

Zúčtovanie zálohovej faktúry

Vložiť položky z výdajky, objednávky prijatej, hotelového účtu alebo inej pohľadávky

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zlúčiť položky

Hromadne vymazať položky

Tlačidlá vo formulári Pohľadávka

Šablóny

Prílohy

  • Typ dokladu si môže stanoviť používateľ sám. Doplniť, alebo upraviť potrebný doklad je možné vo formulári Typy dokladov.
  • V odôvodnených prípadoch je možné upraviť celkovú rekapituláciu súm dokladu. Podľa predvolených nastavení programu je táto možnosť vypnutá, nastavenie je možné zmeniť v právach používateľa - nastavenie Manuálna úprava celkovej sumy dokladu.
  • Pri úprave súm celkovej rekapitulácie dokladu je niekedy potrebné zrušiť väzbu medzi niektorými poľami, napríklad Základ DPH a Výška DPH. Túto väzbu je možné zrušiť prípadne opätovne povoliť pomocou skratkových kláves.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018