Pomocník systému OBERON
Formulár Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera

Popis formulára Automatické zálohovanie

Názov

Postupne obmieňať zálohy

Vytvárať mesačné zálohy

Zálohovanie nevykonávať

Typ pripojenia

Názov servera

Oprávnený používateľ

Databázy

Z bezpečnostných dôvodov je nutné obmedziť práva používateľom na zálohovanie. Pre vykonanie zálohy je nutné zadať prihlasovacie údaje používateľa, ktorý má právo zálohovať údaje. Týmto opatrením sa zabezpečia údaje pred neoprávneným skopírovaním (vytvorením zálohy). Ak sa na SQL serveri nachádza viacero firiem, ktoré sú zálohované jedným zálohovaním, je potrebné aby každá firma (databáza) mala vytvoreného rovnakého používateľa s rovnakým menom a heslom (napr. Admin, Zálohovanie) a s právami pre zálohovanie (resp. obnovu) údajov.

Umiestnenie záložných súborov

Názov súboru

Heslo

Čas prenosu

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018