Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia automatickej úlohy "AvailPro"

Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Availpro" umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy, ktorá bude exportovať údaje o voľných a obsadených kapacitách ubytovacieho zariadenia.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy "AvailPro" 

Formulár je dostupný z programu OBERON Center v oddiele Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

AvailPro účet

Zadávajú sa identifikačné údaje hotela. Ubytovacie zariadenie musí mať s firmou AvailPro uzatvorenú platnú zmluvu, následne mu budú poskytnuté prihlasovacie údaje a URL odkazy, ktoré je potrebné zadať do programu OBERON.

URL

Zadávajú sa parametre na komunikáciu (odkazy URL), ktoré používateľovi poskytne AvailPro na obsadenosť a synchronizáciu izby, aktualizáciu a potvrdenie rezervácie. Pomocou URL odkazov umožní OBERON export údajov o voľných a obsadených izbách, prípadne import rezervácií ubytovania.

Štandardné nastavenie URL adries:

https://exalogic-planning.suppliers.availproconnect.com/Update
https://exalogic-planning.suppliers.availproconnect.com/GetSynchronization
https://exalogic-booking.suppliers.availproconnect.com/RetrievePending
https://exalogic-booking.suppliers.availproconnect.com/Confirm

Otestovať komunikáciu medzi systémom AvailPro a programom OBERON je možné stlačením tlačidla Otestovať.

Obrázok č. 1: Nastavenie automatickej úlohy AvailPro

 

Príbuzné témy