Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka"

Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka" umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy, ktorá bude importovať kurzový lístok do databázy.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka"

Formulár je dostupný z programu OBERON Center v oddiele Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

Banka

Kurzové lístky je možné sťahovať z Európskej centrálnej banky (ECB).

Názov importu

Názov (pomenovanie) importu kurzového lístka.

Kódy mien

Zadávajú sa kódy mien oddelené čiarkou, ktoré sa budú sťahovať.

Čas prenosu

V okne Plán spustenia úlohy je možné nastaviť:

  • Časová perióda: automatické zálohovanie je možné spustiť Manuálne, alebo automaticky vykonávať Denne, Týždenne, Mesačne. Pričom ak sa nevykonávajú denne (týždenne, mesačne), je možné nastaviť Poradové číslo dňa v perióde - v ktorom dni v týždni alebo mesiaci sa majú vykonať.
  • Čas spustenia úlohy: konkrétnu hodinu a minútu v ktorej sa má zálohovanie spustiť. Ak nie je v daný čas OBERON Center spustený, úloha sa pri ďalšom spustení programu nevykoná.
  • Viacnásobné spustenie - automatické zálohovanie je možné spustiť aj viackrát v danom dni v intervale opakovania po nastavenom počte minút. Zálohovanie sa v tomto intervale vykonáva od času spustenia úlohy do času ukončenia úlohy.

Import nevykonávať

Import kurzového lístka je možné dočasne pozastaviť bez toho, aby sa menili nastavenia času vykonania, prípadne vymazania celého nastavenia importu.
Zadávajú sa databázy (firmy), do ktorých sa bude importovať stiahnutý kurzový lístok.V zozname môže byť uvedených viacero firiem. Pridať firmu (databázu) do zoznamu je možné kliknutím na symbol . Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je potrebné vybrať databázu a jej umiestnenie.
Príbuzné témy