Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka"

Formulár Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka" umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy, ktorá bude importovať kurzový lístok do databázy.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy "Import kurzového lístka"

Formulár je dostupný z programu OBERON Center v oddiele Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

Banka

Názov importu

Kódy mien

Čas prenosu

Import nevykonávať

Zadávajú sa databázy (firmy), do ktorých sa bude importovať stiahnutý kurzový lístok.V zozname môže byť uvedených viacero firiem. Pridať firmu (databázu) do zoznamu je možné kliknutím na symbol . Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je potrebné vybrať databázu a jej umiestnenie.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018