Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie notifikácie

Formulár Nastavenie notifikácie je dostupný z nastavení programu (oddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné), prípadne z Automatických úloh v programe OBERON Center.

Základné informácie

Popis formulára Nastavenia notifikácií

V záložke Štandardné notifikácie sa zobrazuje zoznam notifikácii, ktoré sa budú automaticky vykonávať, napr. je možné zaslať dennú uzávierku (tržbu) z pokladnice. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Nastavenie štandardnej notifikácie, v ktorom je možné zmeniť text posielanej notifikácie - formát štandardnej notifikácie, ako aj SMS správy alebo e-mailu.

CRM - úlohy a udalosti

Notifikácia udalostí zo systému CRM.

Hotel - prijatá nová on-line rezervácia (pre hosťa)

Notifikácia novej on-line rezervácie (alebo dopytu) ubytovania. Týka sa rezervácii pomocou webového formulára v prepojení na webové služby OBERON, prípadne aj rezervácie zaevidovaných automaticky pomocou ďalších Channel Manager (napr. AvailPro).

Popis formulára Nastavenie štandardnej notifikácie

Formulár Nastavenie systémovej alebo štandardnej notifikácie je dostupný z formulára Nastavenie notifikácie stlačením tlačidla Nastaviť.

Typ

Zadáva sa typ notifikácie:

  • Pokladnica OBERON - denná uzávierka - Po vykonaní dennej uzávierky v programe Pokladnica OBERON program pošle SMS alebo e-mail na zadanú adresu alebo telefónne číslo.
  • Hotel on-line rezervácia ubytovania (pre hotel) - Pri prijatí rezervácie ubytovania z rezervačného formulára OBERON príde SMS alebo e-mail s detailami rezervácie na zadanú adresu alebo telefónne číslo ubytovacieho zariadenia a zároveň ďalšia notifikácia príde aj hosťovi, ktorý vytvoril rezerváciu.
  • Dochádzka - meškajúci pracovníci - V prípade, že pracovník nepríde do práce do stanoveného času, príde príjemcovi SMS alebo e-mail na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Príjemci

Zadávajú sa používatelia, ktorým bude poslaná SMS správa alebo e-mail. Používatelia musia mať zadané platné telefónne číslo a e-mail. Kontaktné údaje sa zadávajú v ponuke ServisPoužívatelia.
V záložke Predlohy je možné navrhovať a upravovať predlohy pre notifikáciu a predlohy pre SMS správu. Predloha pre notifikáciu znamená notifikáciu,ktorá sa bude zobrazovať v systéme OBERON. Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a budú prepísané predvolenými predlohami.
V záložke E-mail predlohy je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre e-maily. Nezačiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním elektronickej pošty sa e-maily nebudú posielať.
V záložke Ostatné je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého, bude príjemca upozornení na meškajúcich pracovníkov. Čas v minútach je možné nastaviť pre štandardné pracovné pomery, pre pomery s pružným pracovným časom, prípadne pre pomery, pri ktorých sa len eviduje pracovný čas.

Popis formulára Nastavenie systémovej notifikácie

Formulár Nastavenie systémovej alebo štandardnej notifikácie je dostupný z formulára Nastavenie notifikácie stlačením tlačidla Nastaviť.

Predloha pre notifikáciu znamená notifikáciu,ktorá sa bude zobrazovať v systéme OBERON. Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a budú prepísané predvolenými predlohami.
V záložke Predloha pre SMS je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre SMS správu.
V záložke E-mail šablóny je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre e-maily.
Príbuzné témy