Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie notifikácie

Formulár Nastavenie notifikácie je dostupný z nastavení programu (oddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné), prípadne z Automatických úloh v programe OBERON Center.

Základné informácie

Popis formulára Nastavenia notifikácií

V záložke Štandardné notifikácie sa zobrazuje zoznam notifikácii, ktoré sa budú automaticky vykonávať, napr. je možné zaslať dennú uzávierku (tržbu) z pokladnice. Stlačením tlačidla Oprava sa otvorí formulár Nastavenie štandardnej notifikácie, v ktorom je možné zmeniť text posielanej notifikácie - formát štandardnej notifikácie, ako aj SMS správy alebo e-mailu.

CRM - úlohy a udalosti

Hotel - prijatá nová on-line rezervácia (pre hosťa)

Popis formulára Nastavenie štandardnej notifikácie

Formulár Nastavenie systémovej alebo štandardnej notifikácie je dostupný z formulára Nastavenie notifikácie stlačením tlačidla Nastaviť.

Typ

Príjemci

V záložke Predlohy je možné navrhovať a upravovať predlohy pre notifikáciu a predlohy pre SMS správu. Predloha pre notifikáciu znamená notifikáciu,ktorá sa bude zobrazovať v systéme OBERON. Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a budú prepísané predvolenými predlohami.
V záložke E-mail predlohy je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre e-maily. Nezačiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním elektronickej pošty sa e-maily nebudú posielať.
V záložke Ostatné je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého, bude príjemca upozornení na meškajúcich pracovníkov. Čas v minútach je možné nastaviť pre štandardné pracovné pomery, pre pomery s pružným pracovným časom, prípadne pre pomery, pri ktorých sa len eviduje pracovný čas.

Popis formulára Nastavenie systémovej notifikácie

Formulár Nastavenie systémovej alebo štandardnej notifikácie je dostupný z formulára Nastavenie notifikácie stlačením tlačidla Nastaviť.

Predloha pre notifikáciu znamená notifikáciu,ktorá sa bude zobrazovať v systéme OBERON. Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a budú prepísané predvolenými predlohami.
V záložke Predloha pre SMS je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre SMS správu.
V záložke E-mail šablóny je možné navrhovať a upravovať predlohu pre notifikáciu a predlohu pre e-maily.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018