Pomocník systému OBERON
Formulár Automatické zálohovanie - štandardná záloha

Popis formulára Automatické zálohovanie

Názov

Postupne obmieňať zálohy

Vytvárať mesačné zálohy

Zálohovanie nevykonávať

Názov súboru

Heslo

Režim činnosti - štandardný

Čas prenosu

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu

Zoznam objektov (adresárov, databáz), ktoré sa majú zálohovať

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018