Pomocník systému OBERON
Formulár Bodový systém - export

Formulár Bodový systém - export je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Exporty, Vernostný systém.

Popis formulára Bodový systém - export

Názov

Spôsob prenosu

Názov súboru

Čas exportu

Export nevykonávať

Zadáva sa databáza, z ktorej bude exportovaný bodový systém. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vybrať databázový súbor a nastaviť umiestnenie súboru.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018