Pomocník systému OBERON
Formulár Základné nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Pred nastavením webovej služby odporúčame oboznámiť sa s touto technológiou v téme Webové služby - základné informácie. Formulár Základné nastavenia webovej služby je dostupný z programu OBERON ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Formulár Základné nastavenia webovej služby

Nastavenia webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná - používateľa je potrebné vybrať v hornej časti formulára. Ak je webová služba spustená a aby sa tu uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať.

Zabezpečenie

Certifikát zabezpečenia SSL

Autentifikácia používateľov

Pokladnica OBERON

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018