Pomocník systému OBERON
Formulár Základné nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Pred nastavením webovej služby odporúčame oboznámiť sa s touto technológiou v téme Webové služby - základné informácie. Formulár Základné nastavenia webovej služby je dostupný z programu OBERON ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Formulár Základné nastavenia webovej služby

Nastavenia webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná - používateľa je potrebné vybrať v hornej časti formulára. Ak je webová služba spustená a aby sa tu uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať.

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát, alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia.

Pre zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať na nasledovných stránkach:

Autentifikácia používateľov

Umožňuje zvoliť spôsob prihlásenia sa do webovej služby.

Pokladnica OBERON

Vyberá sa pokladnica, ktorú bude táto webová služba zastupovať (určuje predajnú cenu, predajné miesto, sklady, otvorené účty). Pokladnicu je potrebné mať nadefinovanú v zariadeniach programu.

Príbuzné témy