Pomocník systému OBERON
Formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON

Pred nastavením webovej služby odporúčame oboznámiť sa s touto technológiou v téme Webové služby - základné informácie. Formulár Základné nastavenia webovej služby je dostupný z programu OBERON ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Popis formulára Základné nastavenia webovej služby

Nastavenia webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná - používateľa je potrebné vybrať v hornej časti formulára. Ak je webová služba spustená a aby sa tu uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať.

Zabezpečenie

Certifikát zabezpečenia SSL

Autentifikácia používateľov

Popis formulára Nastavenia webovej služby OBERON - System

Formulár Nastavenia webovej služby OBERON je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, Typ služby: OBERON. Zobrazí sa formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON, kde je potrebné stlačiť tlačidlo Podrobné nastavenia webovej služby.  

OBERON Web umožňuje komunikáciu s inými modulmi pomocou protokolu SOAP. OBERON Web poskytuje niektoré manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase. Bližšie informácie o aplikácii získate v téme OBERON Web.

Úvodný text aplikácie

Predvolená stránka

Nastavuje sa prístup k určitým údajom z modulu Účtovníctvo - zostatky bankových účtov, vydané a prijaté faktúry, obchodní partneri atď..

Nastavuje sa prístup k určitým údajom z modulu Sklad - stav zásob, inventúra skladu, výdajky, objednávky.

Nastavuje sa prístup k určitým údajom z modulu Pokladnica OBERON - obraty pokladnice, otvorené účty (stoly), denné uzávierky.

Nastavuje sa prístup k určitým údajom z modulu Hotelová recepcia - prehľad obsadenosti, on-line rezervácie atď..

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018