Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie zariadenia

Systém OBERON umožňuje pracovať s pomerne veľkým množstvom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarneregistračné pokladnicesnímače čiarových kódovtlačiarne do kuchyne a pod.

Formulár Nastavenie zariadenia je dostupný z ponuky ServisZariadenia, stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Zariadenie a stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Ďalšie nastavenia zariadenia

Ďalšie vlastnosti zariadenia je možné nastaviť vo formulári Zariadenie, tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Fiškálne zariadenie eKasa Finančná správa

Popis formulára sa nachádza v téme Formulár Nastavenie - eKasa Finančná správa.

Fiškálne tlačiarne a registračné pokladnice v režime on-line

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s fiškálnym modulom. U hardvérových fiškálnych modulov je to predovšetkým Komunikačný port. U softvérových fiškálnych modulov (FM41, Fiscal virtual) je to cesta k tomuto modulu. Tieto parametre nie je potrebné nastavovať. Parametre sa nastavia automaticky po stlačení tlačidla Detegovať.

Informácie o fiškálnom module - po detegovaní fiškálneho modulu sa v okne zobrazia informácie o danom fiškálnom module. Medzi dôležité informácie patria predovšetkým sadzby DPH nastavené vo fiškálnom module a ich zhoda s nastavením v programe OBERON.

Načítať z modulu - Do záložky Nastavenie modulu sa z fiškálneho modulu načítajú informácie o hlavičke, pätičke dokladu a o Daňovom kóde pokladnice.

Zapísať do modulu - Z technického hľadiska je možné niektoré údaje zapísať do fiškálneho modulu priamo z programu OBERON - Agenda firmy, bez potreby servisného programu. Zapísať je možné:

Dátum a čas - aktuálny dátum a čas nastavený v počítači

Doplňujúca hlavička - doplňujúca hlavička a pätička nastavená v záložke Nastavenie modulu

Sadzby DPH - nastavené v programe OBERON

Platidlá (typy platieb) - umožní zosynchronizovať názvy platidiel vo fiškálnom module s Typmi platieb nastavenými v programe OBERON.

Systémové nastavenia pre OBERON - rôzne nastavenia fiškálneho modulu. Napríklad rôzne sekvencie pre prácu s displejom, tlačiarňou dokladu, pokladničnou zásuvkou.

Každý zápis do fiškálneho modulu je potrebné konzultovať so servisným technikom fiškálneho modulu.

Tlačiareň pri prerušení prevádzky elektronickej pokladnice - Umožní vybrať tlačiareň náhradných paragónov v prípade poruchy fiškálnej tlačiarne. Výber je možný iba z tlačiarní nainštalovaných vo Windows, alebo zobraziť náhľad v poznámkovom bloku.

Čas v počítači synchronizovať s časom fiškálneho modulu - nastaví čas v počítači na čas vo fiškálnom module.

Predajná cena: Cena, ktorá bude použitá pri predaji. Predajnú cenu bude možné pri predaji zmeniť manuálne.

Predajné miesto - Predajné miesto je pomenovanie miesta na ktorom sa nachádza jedna alebo viac registračných pokladníc.

Sklady - umožní obmedziť sklady z ktorých bude pokladnica predávať. Je možné vybrať jeden sklad, jedno zoskupenie skladov, alebo aj všetky sklady.

Zaúčtovanie hotelového účtu - umožní zúčtovať údaje o ubytovaní hosťa z programu Hotelová recepcia - tieto položky nie sú skladové karty.

Hlavná hlavička: Hlavičku dokladu je možné zapísať do EPROM fiškálnej tlačiarne len pri uvedení fiškálnej tlačiarne do prevádzky a už ju nie je možné prepísať. Tlačí sa na začiatku dokladu.

Doplňujúca hlavička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Ďakujeme za nákup.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny.

Doplňujúcu hlavičku, Pätičku a Doplňujúcu pätičku je možné zapísať a meniť kedykoľvek. Uvedené texty je možné zapísať do fiškálneho modulu pomocou tlačidla Zapísať do modulu - možnosť Doplňujúca hlavička

Detailnejšie informácie (inštalácie ovládačov, nastavenie sadzieb DPH, nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky) o inštalácii predovšetkým fiškálnych tlačiarní (nie Registračných pokladníc v režime on-line) sú k dispozícii v samostatných témach:

Inštalácia pokladnice Varos FM 4000 (FT 4000)

Inštalácia pokladnice Elcom EFox

Inštalácia pokladnice Elcom Mini EFox

Inštalácia pokladnice BlackCat

Inštalácie pokladnice Pegas FM-06, Pegassino a SMARTPRINTER

Inštalácia pokladnice FM Upos

Inštalácia pokladnice EasyPos.2010

Inštalácia pokladnice Elcom-500FP

V tejto záložke je možné zobraziť nastavenia pokladnice - režim predaja a zobrazenia, tlačidlá a podobne. Bližšie informácie v téme Pokladnica OBERON - nastavenia.

Registračné pokladnice - v režime off-line

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu s registračnou pokladnicou. Jedná sa predovšetkým o:

  • Komunikačný port - virtuálny, alebo hardvérový sériový port (COM) na ktorý je pokladnica pripojená. Záleží na nastavení portov v systéme Windows a fyzického pripojenia komunikačného káblu na konkrétny konektor.
  • Rýchlosť komunikácie - je naprogramovaná v registračnej pokladnici, kde je ju možné aj zmeniť.
  • Číslo pokladnice  - rozlišuje pokladnice v prípade, že je viacej pokladníc pripojených na jeden počítač. Zmeniť ho je možné v programovacom režime pokladnice.
  • Maximálny počet PLU - nastavuje sa pri uvedení registračnej pokladnice do prevádzky a nie je možné ho zmeniť bez výmeny EPROM.
    Tieto parametre nie je potrebné nastavovať, keďže sa nastavia automaticky po stlačení tlačidla Detegovať.

Informácie o registračnej pokladnici - po detegovaní fiškálneho modulu sa v okne zobrazia informácie o danej registračnej pokladnici.

  • Práca so skladom - Registračná pokladnica neumožňuje rozlišovať sklady, preto dokáže spolupracovať iba s jedným skladom. Tento sklad je potrebné vybrať.
  • Predajná cena - Registračná pokladnica taktiež neumožňuje používať viacero predajných cien, preto ej potrebné vybrať cenovú hladinu, ktorej ceny sa budú exportovať do pokladnice.
  • Reštauračná pokladnica - V prípade používania receptúr, je potrebné nastaviť pokladnicu ako Reštauračnú.

Práca so skladom - Registračná pokladnica neumožňuje rozlišovať sklady, preto dokáže spolupracovať iba s jedným skladom. Tento sklad je potrebné vybrať.

Predajná cena - Registračná pokladnica taktiež neumožňuje používať viacero predajných cien, preto ej potrebné vybrať cenovú hladinu, ktorej ceny sa budú exportovať do pokladnice.

Reštauračná pokladnica - V prípade používania receptúr, je potrebné nastaviť pokladnicu ako Reštauračnú.

Bližšie informácie o registračných pokladniciach nájdete v téme O registračných pokladniciach Euro.

Virtuálna registračná pokladnica VRP

Zadajte prihlasovacie meno a heslo k VRP, ktoré bolo poskytnuté Finančnou správou. Stlačte tlačidlo Otestovať. V prípade správnych údajov bude doplnené DKP, identifikačné číslo a informácie o fiškálnom module.
V záložke Základné vyberte tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady a formát tlače (A4, páska 80mm alebo 50mm). Test tlače môže prebiehať vytlačením vzorového dokladu alebo vytlačením pokladničného dokladu vystaveného v minulosti.
Predajná cena: Cena, ktorá bude použitá pri predaji. Predajnú cenu bude možné pri predaji zmeniť manuálne.

Predajné miesto - Predajné miesto je pomenovanie miesta, na ktorom sa nachádza jedna alebo viac registračných pokladníc.

Sklady - umožní obmedziť sklady, z ktorých bude pokladnica predávať. Je možné vybrať jeden sklad, jedno zoskupenie skladov, alebo aj všetky sklady.

Základná hlavička: tlačí sa na začiatku dokladu, obsahuje základné údaje o podnikateľskom subjekte.

Doplňujúca hlavička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Doplňujúca pätička - ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami. Napríklad Otváracie hodiny, Ďakujeme za nákup.

V tejto záložke je možné zobraziť nastavenia pokladnice - režim predaja a zobrazenia, tlačidlá a podobne. Bližšie informácie v téme Pokladnica OBERON - nastavenia.

 

Snímač čiarových kódov, Snímač prístupu, Elektronické váhy, Zákaznícky dislpej

Nachádzajú sa tu parametre komunikácie počítača a programu so zariadením. keďže tieto zariadenia zvyčajne len posielajú dáta počítaču a žiadne nedokážu spracovať, nie je možné parametre komunikácie automaticky detekovať a je potrebné ich nastaviť manuálne. Ide o: Bližšie informácie o jednotlivých zariadeniach nájdete v témach s ich popisom.

Snímač čiarových kódov

RFID bezdotykový snímač prístupu EXALOGIC ECI-10

Elektronické váhy

Zákaznícke displeje

Tlačiareň pre kuchyňu

OBERON umožňuje tlačiť objednávku do kuchyne na ľubovoľnú tlačiareň nainštalovanú v systéme Windows. Bližšie informácie o inštalácii tlačiarne pre kuchyňu nájdete v téme Tlačiarne pre kuchyňu.

Nastavenia tlačiarne pre kuchyňu:

Príbuzné témy