Pomocník systému OBERON
Editor jazykov

Základné informácie

Obrázok č. 1: Editor jazykov

Postup na pridanie vlastného jazyka (prekladu), prípadne úpravu už existujúceho

V prípade prekladu tlačového výstupu začnite postupom na úpravu tlačového výstupu.

  1. Editore tlačových výstupov (v prípade úpravy tlačového výstupu) alebo vo formulári, ktorý chcete prekladať, stlačte naraz klávesy Ctrl+Alt+Shift+F11. Následne sa zobrazí Editor jazykov.
  2. V ľavej hornej časti sa nachádza rozbaľovacie políčko na výber jazyka. Na pridanie nového jazyka použite tlačidlo "..." a následne napíšte názov jazyka.
  3. V záložke Zobrazené okno v stĺpci Text sa zobrazí originálny (slovenský) text nápisu a do stĺpca Preklad zadajte preklad daného výrazu. Môžete využiť aj automatický preklad - tlačidlo Auto. preložiť.
  4. V prípade premenných, ktoré nie sú nápismi v danom formulári a teda sa nenachádzajú v záložke Zobrazené okno (napr. výraz Hotovosť) použite záložku Špeciálne texty. Tieto texty sa tlačia napríklad aj na tlačovom výstupe ako premenné.
  5. Po ukončení prekladu uzatvorte formulár Editor jazykov.
Pri zmene prekladu v tlačovom výstupe je potrebné spustiť Editor jazykov priamo v Editore tlačových výstupov.
Príbuzné témy